خصوصیات یک دوست خوب

دوستی يکی از مهم ترين روابطي است که ما در زندگی مان درصدد بهبود و پيشرفت آن هستيم. ممکن است يافتن دوست کار بسيار آسانی باشد اما يافتن دوستی که در طول رابطه و در مواقعی که ما با سختی ها و مشکلاتی مواجه می شويم و بتواند به کمک مان بيايد یعنی يافتن يک دوست حقيقی، سخت است.همه ما دوستانی داریم و به نوعی از دوستی های مان لذت می بریم. همه ما دوستان نزدیک و صمیمی داریم اما همیشه این سوال مطرح می شود که چه جزییاتی وجود دارد که یک دوست واقعی را از یک دوست معمولی متمایز و تفاوتش را برای ما آشکار کند؟ در این نوشته فهرست ویژه گی های یک دوست خوب را برای تان بازگو می کنیم.

قابل اعتماد بودن: دوستان خوب کسانی هستند که بتوانیدعمیق ترین اسرار تان را با اعتماد کامل با آن ها در میان بگذارید. آن ها هم بخاطر شنیدن اسرار قضاوت تان نمی کنند و از اطلاعات شخصی تان با امانت داری کامل محافظت می کنند. وقتی دوستان قابل اعتماد داشته باشید، با خیال راحت می توانید اسرار تان را به آن ها بگویید. 

وفاداری: یکی از عوامل اصلی و ضروری در دوستی و یا هر ارتباط دیگری است. یک دوست خوب همیشه به دوستی اش وفادار است و وفادار بودن یعنی اینکه به شایعات و حرفهای بدی که درباره دوست تان گفته می شود توجه نکنید و از گفتن شایعات و یا حرفهای زشت درباره آنها پرهیز کنید. اگرچه دوستان خوب هم گاهی ازدست یکدیگر ناراحت و عصبانی شوند اما هرگز پشت سرهم ، حرف بدی نمی زنند.

احترام: دوستان خوب نه تنها وفاداری شان را به شما نشان می دهند، بلکه همیشه این کار را با احترام انجام می دهند. البته این ویژه گی به این معنی نیست که آن ها همیشه احترام تان را در حضور خود تان نگه می دارند، بلکه به این معنی است که هرگز پشت سر تان غیبت کمی کنند یا چیز بدی در مورد تان نمی گویند. 

سخاوت: بخشنده گی و سخاوت یکی از خصوصیات  یک دوست خوب است. یک فرد سخاوتمند حتی زمانیکه توانایی ودارایی کمی برای بخشش دارد با کمال میل آنچه که می تواند را می بخشد. این نشانه یی فردی است که ارزش دوستی را دارد زیرا این خصوصیت اخلاقی نشان می دهد که او ذهن و قلبی بخشنده دارد.

پشتیبان بودن: دوستان خوب همواره شما را به رشد کردن ترغیب و در این را پشتیبانی تان می کنند. حتی اگر این کار برای شان خطر بزرگ باشد، باز هم آن ها همیشه تا لحظه موفقیت در کنار تان هستند و هنگام شکست دست تان را می گیرند. کمک تان می کنند تا فرد بهتری باشید و همیشه در موقع نیاز کنار تان هستند.

درک و فهم : دوست واقعی کسی است که به حرف های ما گوش می کند و سعی می کند ما را درک کند . یک دوست خوب وقتی چیزی را نمی فهمد یا درک نمی کند درباره آن موضوع سوال می کند تا موضوع را کاملاً متوجه شود.

صداقت: یک دوست خوب همیشه صادق است و واقعیت را می گوید حتی اگر حرفش آزار دهنده باشد. یک دوست خوب برای اینکه شما احساس بهتری داشته باشید به شما دروغ نمی گوید در عوض حقیقت را می گوید و شما را نصیحت می کند. مثلاً اگر لباسی مناسب شما نیست یک دوست خوب با مهربانی می گوید: این لباس مناسب شما نیست.

منت نمی گذارند: دوستان واقعی بدون هیچ  انتظار متقابلی هر کاری که از دست شان برآید برای تان انجام می دهند. این دوستان هرگز منت نمی گذارند.

درک تفاوت ها: یک دوست خوب از شما انتظار ندارد که همیشه حرف او را تایید کنید. در عوض وقتی شما عقیده متفاوتی دارید و با او موافق نیستید ، به نظر شما احترام می گذارد. این کار باعث می شود روابط شما محکم تر شود زیرا دوستان خوب می توانند نظرات مختلف خود درباره موضوعات مختلف را با هم در میان بگذارند.


نوشته از:‌ الهه مقصودی

How
You Feel
In Kabul?