خواص و فواید مگس

ما مگس را به عنوان حشرهٔ مضره و ناقل امراض می‌شناسیم به مجردی که مگسی داخل اتاق ما گردد راه های زیای را برای بین بردن آن تجربه می‌کنیم اگر مگسی بر روی غذا ما نشست و یا هم  داخل نوشابهٔ مان شد از خوردن و نوشیدن دست بر‌می داریم، خوردنی و نوشیدنی را دور می‌اندازیم. اما همانطوری که هیچ آفریدهٔ خدا بدون حکمت نیست مگس نیز از جمله آفریده های خداست که با وجودی ناقل امراض بودنش فوایدی را نیز در قبال دارد چنانکه رسوال خدا (ص) ۱۴۰۰ سال پیش در حدیثی بدان اشاره نموده است.

پیامبر (ص) در حدیثی در رابطه به مگس چنین فرموده است: )إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء(هنگامی که مگسی در نوشیدنی یکی از شما افتاد، آنرا در آب فروبرید سپس از آن نوشیدنی استفاده کنید؛ زیرا در یکی از بالهای مگس درد و در دیگری درمان است.

غیرمسلمانان در آن زمان این حدیث پیامبر را به باد استهزاء گرفته بودند و برای شان غیر قابل باور بود که چگونه یک حشرهٔ مضره می‌تواند درمانگر درد ها باشد اما امروزه همین مردمان غیر مسلمان همین مسأله را کشف نموده اند و به صحت حدیث پیامبر پی برده اند. این حدیث شریف نبوی برای این است تا غذایی که در آن مگس افتاده را هدر ندهیم، کافی است که آنرا در آب فرو بریم تا مواد ضد میکروبها آزاد شود. در حال حاضر محققان نیز می گویند: مگس انواع زیادی از باکتری، ویروسها و میکروبهای بیماری زا را حمل می کند، اما همزمان در سطح جسمش مواد ضد این میکروبها را نیز حمل می کند. بهترین شیوه برای آزادسازی پادزهر ازمگس فروبردن آن در مایعات است. این کشف جدیدی است که محققان را متحیر کرده و هرگز توقع نداشتند که بیماری و دارو را در یک مخلوق و آن هم در مگس بیابند و سؤال این است: آیا این همان چیزی نیست که حضرت محمد (ص) قرنها پیش بیان کرده بود؟ 

امروزه محققان دانشگاه های ایالات متحده امریکا و دانشمندان توکیو در صدد آن اند تا راه های جدید شفا در استفاده از مگس بیابند و تأکید می کنند که درمان با مگس امری معقول و علمی در آیندهٔ نزدیک است . حشره شناسان در دیگر بررسی های خود تشابه زیاد میان قلب مگس و قلب انسان را مورد تأکید قرار دادند. آنها سعی می کنند تا امراض قلبی را با استفاده از مگس درمان و برطرف کنند. این یعنی اینکه درمان بیماریهای قلبی نیز در مگس وجود دارد. 


نوشته از: مطواع کبیر

How
You Feel
In Kabul?