در چه زمان و مکانی می توانید بهتر درس بیاموزید؟

انتخاب زمان و مکان مناسب درچگونه‌گی مطالعه و یادگیری تأثیر بسزایی دارد، زیرا فضایی که در آن به مطالعه میپردازید درمیزان تمرکز تان موثراست. با آنکه انتخاب مکان در یادگیری دروس منحصربه فرد است چون یکی در خانه میتواند بهتربیاموزد دیگری در کتابخانه وعده یی دیگر درفضای باز از قبیل صحن حویلی … و غیره اما مشخصه های کلی که تأثیر فراگیری درچگونه‌گی یادگیری دروس دارد در ذیل به گونهٔ فشرده بیان می گردد:

فضای آرام: برای مطالعه و یادگیری بهتر، درقدم نخست نیاز به فضای آرام و بدون دغدغه دارید. زیرا فضای آرام ذهن تان را آمادهٔ یادگیری کرده و به شکل بهتر میتوانید مطالب را حل و هضم نمایید. محیط پر سر و صدا، تمرکز فکری تان را برهم زده ، نمیگذارد مفاهیم را درک کنید.

اتاق مرتب: اتاق نامرتب و بی نظم حواس تان را برهم میزند لهذا قبل ازمطالعه، اتاق را جمع و جور کنید تا بتوانید به شکل بهتربیاموزید.

انتخاب چوکی راحت و استاندرد: چوکی مطالعهٔ تان خیلی سفت نباشد در ضمن نه خیلی بلند و نه هم خیلی پایین بل در حدی باشد که پاهای تان به راحتی به زمین تماس داشته باشد. میز مطالعه تان راحت در برابر تان قرار داشته و به حدی نباشد که سر تان را زیاد به طرف پایین قرار دهید.

مطالعه کردن در بستر خواب مناسب نیست: تخت خواب و یا دوشک نرم را برای مطالعه کردن انتخاب نکیند زیرا در شما احساس خواب آلوده‌گی را ایجاد میکند و سبب میشود تا کتاب را کنار گذاشته و بخوابید.

رنگ مناسب برای اتاق تان انتخاب کنید: رنگ مناسب اتاق تأثیرمستقیم در یادگیری دانش‌ آموزان دارد.رنگ های روشن و ملایم احساس آرامش را در شما ایجاد میکند درعوض رنگ های شوخ و گرم میزان تمرکز تان را پایین می آورد .باید گفت که از میان رنگ ها رنگ سفید خنثی بوده و در یادگیری موثر است همچنان رنگ های دیگری که شما را آرامش میبخشد رنگ سبز روش و رنگ نارنجی است.

در اتاق نور کافی وجود داشته باشد: فضای اتاق تاریک نباید باشد بل از طرف روز با نور خورشید بدرخشد و از طرف شب با ترکیبی از چراغ های زرد و سفید که روشنی آن به حد کافی باشد استفاده کنید. اگر نور اتاق در زمان مطالعه کم باشد، آسیب خیلی جدی بالای چشمان تان خواهد گذاشت.

زمان مناسب یاد گیری: به طور قطعی ساعات یادگیری مشخص نیست.یعنی گفته نمیتوانیم که در کدام ساعات درس بخوانید و در کدام بپرهیزید. اما محققان بهترین زمان برای مطالعه نمودن و فعال شدن حافظهٔ بلند مدت را از ساعت شش و سی تا هشت سی بعد از ظهر میدانند.  در ساعات آخر شب و اوایل صبح میزان حافظه دراز مدت و فراگیری دروس در کمترین حد ممکن است. در اخیر باید گفت که برای مطالعه ولو هر مکانی را انتخاب کنید مهم نیست اما مشخصه های یاد شده را از قبیل رنگ مناسب ،نور کافی ، نظم و ترتیب … و غیره را باید در خود داشته باشد.


نوشته از: مطواع  کبیر

 

How
You Feel
In Kabul?