۱۰ ویژه‌گی مرد مورد علاقه دختران

انتخاب همسر از جمله مهم‌ترین وسرنوشت سازترین تصمیم‌ها در زند‌گی انسان‌ها به حساب می‌رود. این تصمیم اگر درست و به‌جا باشد خوشبختی به بار می‌آورد ولی در غیر آن می تواند یک عمر باعث پشیمانی فرد شود. ویژه گی هایی که هر فرد در انتخاب همسر خود در نظر می‌گیرد فرق می‌کند ولی در اینجا به ده ویژه‌گی که دختر خانم‌ها برای همسران آینده‌ی شان در نظر دارند، پرداخته شده است.

سیرت خوب: دختر خانم‌ها به دنبال زیبایی ظاهری مردان نیستند. زیبایی مردان در ظاهر نه بلکه در باطن آنان باید جستجو شود. زیرا زیبایی، انسان را تا پایان عمر یاری نمی‌کند و مستدام نیست. ولی سرشت نیکو در نهاد انسان تا دم مرگ باقی می‌ماند.

ایمان: معیار دیگر در انتخاب همسر، ایمان قوی است. اکثر دخترخانم‌ها در افغانستان به دنبال مردی هستند که به اوامر دینی پایبندی داشته باشد. به‌طور مثال: پایبند به نماز باشد. چنانچه خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: «ان الصلاه تنهی عن الفحشاء والمنکر» [عنکبوت / ۴۵] ترجمه: نماز، انسان را از گناهان بزرگ و از کارهای ناپسند باز میدارد. لذا مهم‌ترین شرطی که قرآنکریم در انتخاب همسر خوب و مناسب ذکر کرده است همانا ایمان قوی است زیرا انسانی که ایمانش قوی باشد به این معناست که تهدابش پخته و بی‌عیب است.

اصالت خانواد‌گی: خانواده تا اندازه‌ی بسیار زیادی در چگونگی شخصیت افراد نقش دارد. در اینجا هدف ما از اصالت خانواده‌گی این نیست که خانواده همسر باید امیرزاده و یا از خانوداه‌های مشهور و بنام کشور باشد بلکه هدف این است که خانواده‌ی مرد از پیشینه‌ی اخلاقی خوبی برخوردار باشد.

صمیمیت و همدیگر پذیری(احترام متقابل): ضرور نیست همسر آینده‌ی تان خیلی پولدار باشد چون ثروت و مکنت خوشبختی  به‌بار نمی‌آورد. خوشبختی در پول نیست بلکه در محبت، صمیمیت، همدیگر پذیری و احترام به باورهای همدیگر است. لهذا اگر اقتصاد همسر تان ضعیف باشد نگران نباشید چون این یک مسأله‌ی کوچک است که با گذشت زمان حل می‌گردد. ولی اگر هم‌فکری و همدیگر پذیری در میان نباشد زند‌گی مشکل خواهد شد.

عاقل و دانا:  دختران دنبال همسرانی هستند که برخورد عاقلانه و منطقی داشته باشد. با عقل و منطق‌اش بتواند تمام جوانب زندگی را به گونه‌ی ماهرانه تحت اداره در بیاورد و در مقابل مشکلات زندگی توانایی مبازره را داشته باشد.

اخلاق نیکو: معیار دیگر در انتخاب همسر برای دختران، اخلاق حمیده است. دختران مردی را انتخاب می‌کنند که از اخلاق اسلامی بر خوردار باشد و مطابق اصول دین رویه نماید. در ضمن چشمچران، ریا کار و دروغگو نباشد.

رفتار و گفتار نیک: شخصیت انسانها بیشتر از روی رفتارش معلوم می‌گردد. دختران خود شان رفتار مردان‌را را ازریابی می‌کنند و یا این که به دوستان شان وظیفه می‌دهند که رفتار مردان را زیر نظر بگیرد. از نوع برخورد او با خانواده، دوستان و آشنایانش او را انتخاب می‌کنند. دختران خوش دارند که مرد زندگی شان زبان نیک داشته باشد چنانچه در دین مقدس اسلام تاکید به پرهیز از گزینش افراد بد زبان به عنوان همسر شده است.

با سواد: دختران به دنبال مردی هستند که از سواد کافی برخوردار باشد. چون سواد، در تغییر رفتار و گفتار مثبت انسان نقش عمده دارد.

مهربان: مهربانی و مهرورزی یکی دیگر از خصوصیاتی است که ختران دنبال آن هستند و یکی از شاخص های مطلوب در انتخاب همسر است. دختران همیشه مردان مهربان را به پرخاشگر ترجیح می‌دهند.

متواضع: معیار دیگر در انتخاب همسر برای دختران، تواضع است. دختران دنبال مردان مغرور و خود خواه نیستند. آنان دنبال کسی نمی‌گردند که خودش را برتر از خانمش بداند. بلکه دنبال کسی اند که در برابر خانم خود احترام داشته باشد.

با این که معیارهای ازدواج را نمیتوان در این چند نکته خلاصه کرد، ولی میتوان گفت که این معیارها در ازدواج نقش اساسی دارد. مدنظر داشتن این نکات خالی از فایده نخواهد بود.

How
You Feel
In Kabul?