راهکار های برای کاهش بی حوصله‌گی

عوامل بیشماری همچون، افکار منفی، خود کم بینی، شکست های پیاپی، عدم اعتماد به نفس، از دست دادن یکی از دوستان و یا اعضای خانواده درمجموع عواملی است که بی‌حوصله‌گی را سبب می شود.کم حوصله‌گی باعث می شود تا برخی حتا به سر و وضع ظاهری شان و یا نظم خانه و کار های شان رسیده‌گی نتوانند اگر داشنجو یا دانش‌آموز اند حوصله درس خواندن حتا ورق زدن کتاب را نمیداشته باشند مدوام می خواهند درگوشه یی به دورازهمه بسرببرند یا همواره بخوابند.ولی خوابیدن و کارنکردن راه پایان دادن برای کسالت و بی حوصله‌گی نبوده بل همواره درنوعی از نگرانی بسر می برند. نگرانی از عقب ماندن کارها ومسوولیت ها و از کم کاری های خویش .در این متن  راهکارهای را هرچند اندک اما موثر، جهت کاهش بی حوصله‌گی پیشنهاد می کنیم:

خود باوری: به استعداد ها و توانمندی های تان باور کنید از شکست نهراسید ولو بارها شکست بخورید بازهم نباید حوصلهٔ تان را از دست دهید و به بهانهٔ ترس از شکست از انجام کارها شانه خالی کنید.

داشتن هدف در زنده‌گی: کسانی که هدف مشخصی در زنده‌گی ندارند طبیعی است که دچار کم حوصله‌گی می شوند. برای انسانان بی هدف زنده‌گی بازی مضحک و غم‌انگیز است مدوام پایانش را انتظارمی کشند اما افراد با هدف از فرصت های زنده‌گی استفاده می کنند و جای برای بی حوصله‌گی برای شان باقی نمی ماند.

ورزش کنید: اگر می خواهید از بی حوصله‌گی نجات بیابید ، هر صبح به طورمتدام ورزش کنید.همچون نرمش کاری بدن،  دوش و ریسمان‌بازی و برخی ورزش های دیگر.

پرخوری نکنید: بکوشید از طرف شب از غذای سنگین استفاده نکنید بل غذای سبک همچون سوپ و سالاد استفاده کنید بهتر است. زیرا پرخوری  اسباب کسالت و کم حوصله‌گی را فراهم می سازد.

خود تان را سرزنش نکنید: برخی با خود و کارکردها و افکار خویش در پیکارند و نمی توانند با خود و دیگران کناربیایند. لهذا خودشان را سرزش می کنند و این سرزنش های مدوام از انرژی و حوصلهٔ ایشان می کاهد.

به خدا توکل کنید: در هر مشکلی فراموش نکنید که خدا هست و وقتی خدا باشد غمی نیست پس در هرکاری به خدا توکل کنید زیرا طلب کمک از خدا نقش سازنده یی در ایجاد آرامش و امید به آینده را در انسان بیدار میسازد.

 حوصله و بردباری را پیشه کنید: در دین اسلام نیز به صبر و بردباری تأکید صورت گرفته است. وقتی  به هر مشکلی رو برو شدید کم حوصله نشوید بل به خود بگویید این هم می گذرد.

از خوردنی های که باعث افزایش حوصله می شود استفاده کنید: خوردنی های همچون ، زردی تخم مرغ ، گوشت گوسفند ، غلاتی همچون گندم و جو و شیرینی باب می تواند به حوصلهٔ شما بیفزاید.

رایحه های خوش را استشمام کنید: عطر های ملایم یا بوی خوش گل بابونه ، بوی لیمو بوی بادرنگ باعث ایجاد حوصله در شما می گردد.

در فضای آزاد قدم بزنید: قدم زدن و نفس گرفتن در هوای آزاد  به ایجاد حوصله می افزاید. پس با عملی نمودن این روش ها به بی حوصله‌گی، نه بگویید. با نیرو و انرژی تمام به کارهای تان برسید.


نوشته از: مطواع کبیر

How
You Feel
In Kabul?