راه های بهتر برای زنده گی کردن

انسان ها در روی زمین با یک دنیا آرمان زندگی می کنند و امکان ندارد هیچکس بدون آرزو و امید روزگار بگذراند. یکی از مهمترین آرزوهایی که هر کس در طول زندگی خود داشته است و از خدا هم همیشه درخواست آن را دارد داشتن زندگی بهتر است، زندگی که در آن با خوبی و خوشی و بدون هیچ دغدغه یی بتوان روزها را سپری کرد و همیشه خوشحال بود . این آرزو دست یافتنی است اگر چند نکته را رعایت کنید.

خود تان باشید: اگر شما شخصیتی داشته باشید که شما را از دیگران متمایز کند، به هیچ وجه آن را تغییر ندهید. خاص بودن باارزش است. جرات این را پیدا کنید که خود تان باشید. و اگر بخاطر متفاوت بودن بقیه به شما خندیدند، شما هم بخاطر یکسان بودن به آنها بخندید. تنها ایستادن جرات زیادی می‌خواهد اما ارزشش را دارد. اینکه خودتان باشید بسیار ارزشمند است.

نادیده گرفتن حرف های منفی دیگران: نظرات بی ‌فایده و آزار دهنده دیگران را نادیده بگیرید. هیچکس حق قضاوت کردن درمورد شما را ندارد. ممکن است داستان زندگی تان را شنیده باشند اما مطمئناً نمی‌توانند حس و حال تان را درک کنند. شما هیچ کنترلی روی حرف‌های دیگران ندارید، اما کنترل این که به آنها اجازه بدهید این حرفها را به شما بزنند یا نه دست خودتان است. شما می‌توانید حرف‌های مسموم آنها را رد کنید تا به قلب و فکر تان آسیب نرسانند.

استقبال از تغییر: خیلی مشکل است چیزهایی که به آن عادت کرده ‌اید را کنار بگذارید و با چیزهایی پیش روید که برایتان جدید است. بعضی‌ وقت ‌ها باید دست از نگران بودن، تعجب کردن، شک کردن بردارید و ایمان داشته باشید که همه چیز خوب پیش خواهد رفت. هوشیارانه در زمان حال زندگی کنید و از هر چه که زندگی برای تان پیش می ‌آورد لذت ببرید. شاید آخر کار به آنجایی نرسید که ابتدا قصد داشتید، اما به همان جایی خواهید رسید که باید می رسیدید.

قدر داشته های تان را بدانید: مطمئن باشید که با این روش از هر لحظه از زندگی تان لذت خواهید برد. خوشبختی زمانی می‌ آید که دست از شکایت کردن درمورد مشکلاتی که داریم برداریم و بخاطر همه مشکلاتی که نداریم شکرگزار باشیم. و به خاطر داشته باشید، برای به دست آوردن روزهای خوب، باید با روزهای بد زندگی بجنگید.

از کوچک ترین چیز های زندگی لذت ببرید: بهترین چیزهای زندگی رایگان هستند. می‌توانید از ساده ‌ترین لحظات زندگی نهایت لذت را ببرید. تماشای غروب آفتاب یا وقت گذراندن با یکی از اعضای خانواده و هزاران لذت کوچک دیگر رایگان در اختیار شماست. از آنها لذت ببرید چون ممکن است یک روز که به عقب نگاه کنید متوجه شوید که چیزهای بزرگی بوده ‌اند.

برای تفریح کردن وقت بگذارید: هیچوقت نگذارید زندگی تان آنقدر با کار مشغول شود، ذهنتان آنقدر درگیر نگرانی شود، قلبتان آنقدر انباشته از ناراحتی‌ها و کینه‌های قدیمی شود که هیچ جایی برای تفریح کردن و لذت بردن از زندگی نداشته باشید.

در حال زندگی کنید: اجازه ندهید گذشته حال و آینده شما را بدزدد. شاید کارهایی که در گذشته انجام دادید مفتخر نباشد اما مشکلی ندارد. گذشته، گذشته است و قابل تغییر، قابل فراموشی یا پاک کردن از زندگی تان نیست. فقط باید آن را قبول کرد. همه ما دچار اشتباه می‌شویم، همه ما دچار مشکل می‌شویم و گاهی افسوس اتفاقات مختلف در گذشته‌ مان را می‌خوریم. اما نباید تمام زندگی خود را به حسرت روزگار گذشته سپری کنیم.


نوشته از: الهه مقصودی

How
You Feel
In Kabul?