شخصیت شناسی از روی کتاب مورد علاقه

می گویند کتاب بهترین دوست انسان است، اما شاید برای تان جالب باشد بدانید که میزان علاقمندی شما به این دوست می تواند تا حدی بیانگر جنبه های مختلف شخصیتی تان باشد. در واقع افراد با ویژگی های شخصیتی متفاوت علایق و انگیزه های گوناگونی دارند. از این رو می توان گفت میزان علاقمندی و گرایش افراد به مطالعه و کتابخوانی با توجه به ویژگی های شخصیت شان متفاوت است. از طرفی هم مطالعه کتاب چه به قصد آموختن و آگاه شدن و چه به قصد لذت بردن و پر کردن اوقات فراغت، می تواند در شکل گیری شخصیت فرد تاثیر گذار باشد.

کتاب های تاریخی: افراد مضطرب معمولاً تمرکز بالایی ندارند و معمولاً از خواندن کتاب لذت نمی برند. از آن جا که یک میل و نیاز درونی انسان را به مطالعه کتاب وا می دارد، احتمال گرایش افراد بدبین به مطالعه معنادار وجود ندارد، چون درگیر افکار بدبینانه هستند و در اضطراب و هیاهوی دنیای بیرون به سر می برند. این افراد میل زیادی برای تفسیر کردار های دیگران دارند و حتی در اکثر موقعیت ها منتظر آسیب دیدن از جانب دیگران هستند. این افراد کتاب های تاریخی را نسبت به سایر کتاب ها ترجیح می دهند چون حس بدبینی کمتری را در آن ها ایجاد می کند.

کتاب های تخیلی: پندار های عجیب و غریب و خیال پردازی از ویژگی های بارز این افراد است، هم میل به تنهایی گزینی دارند و هم افکار بدبینانه و نحوه اندیشدن و شیوه ارتباط برقرار کردن شان با دنیای بیرون آسیب دیده است. با افراد خیالی ارتباط خوبی برقرار می کنند از این رو می توان گفت این افراد خیال پرداز علاقه زیادی به کتاب خوانی ندارند، اما به کتاب های خیال پرداز و رویاپرداز علاقه زیادی دارند.

داستان های جنایی: افراد هیجانی و تحریک پذیر که رفتار های برون گرایانه زیادی دارند علاقمند این نوع کتاب ها هستند. این افراد با رفتار شان دنبال دیده شدن هستند و به علت هیجان طلبی بالایی که دارند به کتاب های ادبی، داستان و رمان ها فانتیزی علاقمندی بیشتری دارند، بخصوص رمان های جنایی و عشقی چون آخر قصه مشخص نیست.

کتاب های علمی: خود بزرگ بینی و باور به بی همتایی مهم ترین ویژگی علاقمندان این نوع کتاب ها است. این افراد معمولاً تاب انتقاد ندارند. مطالعه کتاب در این افراد دانایی و توانایی زیادی تولید می کند، بنابر این احتمال گرایش این افراد به مطالعه کتاب فراوان است. این ها دوست دارند متفاوت جلوه کنند و غالباً با همین هدف نیز به  مطالعه کتاب روی می آورند. این افراد چون تمایل دارند در تمامی زمینه ها دانشی برای ارایه داشته باشند به  کتاب های علمی گرایش زیاد دارند. با توجه به این که هیجان و جاه طلبی نیز یکی از ویژگی های این افراد است، گاهی به مطالعه  کتاب های ادبی و داستان نیز تمایل نشان می دهند.

اشعار و داستان های تراژید: افراد افسرده بیشتر طرفدار این نوع کتاب ها هستند. یک شخصیت افسرده همیشه دنیای درون را به دنیای بیرون ترجیح می دهد و احتمال علاقمندی به مطالعه کتاب در این افراد نیز بالا است. افرادی که در این گروه قرار دارند به نظر می رسد به مطالعه کتاب شعر و متون ادبی علاقمندی بیشتری داشته باشند بخصوص اشعار و متونی که آمیخته با غم و اندوه است.

نوشته از: الهه مقصودی

How
You Feel
In Kabul?