غذا‌های مخصوص شب نوروز در کابل

افغانستان با فرهنگ قشنگ و ویژه‌اش توجه همگان را به خودش جلب نموده است اگر دیده شود در فرهنگ کشور ما  مناسبت های ویژه از قبیل اعیاد، سال نو … باهمی خانواده ها را به تصویر کشیده در فزونی صمیمیت ها نقش عمده را بر دوش می کشد یعنی در فرهنگ ما هر مناسب سبب می شود تا خانواده ها با عالمی از دوستی و عشق ورزی کنار هم بمانند. یکی از همین مناسبت ها، شب نوروز است و سفرهٔ نوروزی. در این شب بوی اقسام غذا های لذیذ وطنی از کوچه کوچهٔ کابل به مشام می رسد. چون خانم های قابل و خواهران با سلیقه وطن مان با مهارت تمام می کوشند در این شب مناسبتی، غذا های سنتی خویش را بپزند و در کنار هم با سفرهٔ رنگین، فرا رسیدن بهار نو را جشن بگیرند.

سبزی چلو:

اگرچه در شب سال نو، مردمان هر ولایت غذا های سنتی ولایت شان را آماده می سازند اما سبزی چلو غذایی است که به طور حتمی در شب سال نو، روی سفرهٔ نوروزی کابلیان قرار می داشته باشد. ترکیب این غذا مشمول بر برنج سفید است یعنی برنجی که برخلاف پلو رنگ دار، سفید و بی رنگ بوده با سبزی پالک که گاهی با گندنه و گاهی بدون آن همراه با روغن و نمک سیر و مرچ پخته می شود، غذای لذیذ نوروزی را می سازد. سبزی پالک در واقع غذایی است که با داشتن مقدار کافی کلسیم می تواند جاگزین گوشت گردد بدین معنا که اگر در سفرهٔ نوروزی گوشت نباشد پالک می تواند جای خالی آن را پُر کند.

نارنچ پلو:

این غذا از اینکه پختن آن زمانگیر است فقط و فقط در مناسبت های خاص و در مهمانی ها آماده می گردد. خانم ها در فصل زمستان که فصل نارنج است. پس از استفادهٔ نارنج پوست های آن را شسته و خلال کرده در نزدیک بخاری های شان خشک می کنند و در روز های مناسبتی مثل نوروز خلال را هفت بار جوش می دهند تا تلخی آن به اصطلاح برطرف گردد بعد در میان شربت با مقداری از بادام و بسته آماده می سازند و در روی پلو به جای خلال زردک خلال نارنج می پاشند که بدان نارنج پلو می گویند.

گوشت قاق:

تا جایی که فکر می کنم گوشت را فقط و فقط افغانها خشک می کنند و این خشک کردن گوشت از گذشته های دور در کشور ما مروج است. مردم ما علاقمند این غذا اند و در شب های زمستان و شب های مناسبتی از آن استفاده می کنند.

ماهی:

از غذا های مخصوص نوروزی ماهی است اما این غذا را بیشتری از مردم کابل به جای شب نوروز در روز نوروز نوش جان می کنند و پس از آن جلبی را همراه با چای سبز هیل دار استفاده می کنند باید گفت که در میان افغانها نام ماهی که غذای نمکی است با جلبی غذای شیرین پیوند خورده است یعنی جایی که ماهی باشد موجودیت جلبی حتمی است.

در پایان باید گفت که در شب نوروز سفرهٔ کابلیان علاوه بر غذا های نامبرده، با غذا  و خوراکی های دیگر چون: کوفته، گوشت خروس ، سلاد ، و ماست … مزیین می باشد.


نوشته از: مطواع کبیر

How
You Feel
In Kabul?