فضیلت نماز تراویح در ماه مبارک رمضان

نماز در واقع پلی است  که بندگان از رهگذر آن با خدای یکتا راز و نیاز می نمایند اما به شرطی که از صدق دل و با خضوع تمام صورت گیرد. باید گفت که فضیلت نماز، در ماه مبارک رمضان خیلی زیاد است چنانچه گفته اند قیام رمضان از بزرگترین عباداتی است که بنده در این ماه می‌تواند با آن به خداوند نزدیک شود. از این رو مسلمانان جهت کسب فضیلت بیشتر، در طول این ماه علاوه بر نمازهای پنجگانه، نمازهای نوافل از جمله نماز تراویح را برپا می دارند. در این نوشته در پیوند به نام این نماز، تعداد رکعات و فضیلت آن خواهیم پرداخت با ما همراه باشید:

تراویح جمع کلمۀ عربی «ترویحه» است و به معناهایی چون استراحت کردن، روح را آرامش بخشیدن و بدن را آرام ساختن می‌آید. این نماز پس از نماز خفتن ادا می‌شود و در اخیر وتر خوانده می شود. پیامبر بزرگوار ما چند شب در رمضان، نماز تراویح را امامت کردند. سپس با این اندیشه که ممکن است ادای تراویح با جماعت فرض گردد و بر مسلمانان سنگین تمام شود و آنان از عهدۀ ادای آن برنیایند ترجیح داد به تنهایی بخواند؛ اما با بیان «هرکه نماز رمضان (تراویح) را از روی ایمان و امید ثواب آن از الله ادا نماید گناهان گذشتۀ او بخشیده خواهد شد، لذا اصحابش را به این نماز تشویق فرمود.

در رابطه به تعداد رکعات این نماز اختلاف نظر وجود دارد برخی بیست رکعت ، برخی سی و عده‌یی هم سی و شش رکعت گفته اند اما ابن عباس  روایت کرده است که پیامبر بزرگوارمان بیست رکعت تراویح و سپس وتر را می خواندند. افزون بر آن، در این خصوص اجماع اصحاب کرام وجود دارد. چنان که نماز تراویح در مذهب حنفی، شافعی و حنبلی بیست رکعت است. اما در مذهب مالکی دو دیدگاه وجود دارد که یکی بیست و دیگری سی و شش رکعت است. عمل بر بیست رکعت مشهورتر و معمول تر است. بناءً کسانی که بسیار پیر و بیمار هستند اگر توان هشت رکعت را دارند، حداقل همین مقدار را باید ادا کنند؛ اما مؤمنانی که قدرت و توان کافی دارند حتماً باید بیست رکعت بخوانند.

در رابطه به فضیلت این نماز سخنان زیاد وجود دارد چنانچه،حافظ ابن رجب ـ رحمه الله ـ می‌گوید: «بدان که برای مومن در ماه رمضان دو جهاد با نفس یکجا می‌گردد: جهادی در روز با روزه، و جهادی دیگر در شب با نماز، پس هر که این دو جهاد را یکجا نماید پاداش خود را بدون حساب دریافت خواهد داشت.»

همینطور برخی احادیث به طور خاص درباره‌ٔ قیام رمضان و بیان فضیلت آن وارد شده، از جمله:

حدیثی که بخاری (۳۷) و مسلم (۷۵۹) از ابوهریره ـ رضی الله عنه ـ روایت کرده‌اند که رسول الله ـ ـ فرمودند: «هر که رمضان را از روی ایمان و احتساب به نماز ایستد گناهان گذشته‌اش آمرزیده می‌شود.

رسول اکرم در حدیث شریف دیگرشان اهمیت خواندن نماز تراویح و سنت بودن آن را چنین بیان فرموده است: «الله در ماه رمضان روزه را بر شما فرض کرد، من هم شما را به قیام شب های رمضان (نماز تراویح) به عنوان یکی از سنت هایم تشویق می کنم. هرکه از روی ایمان و امید ثوابش از الله با اخلاص روزه بگیرد و قیام کند (نماز تراویح بخواند) مانند روزی که از مادر تولد شده است از گناهانش پاک می شود.»


نوشته از: مطواع کبیر

How
You Feel
In Kabul?