فواید ماه رمضان از نگاه طب و قرآن

 

روزه بهترین ماه سال برای تمام مسلمانان جهان به حساب می رود و به معنای پرهیز روزانه برای یک ماه از آب و غذا و جماع نیست بلکه پیاده ساختن نظم در نوع برخورد با دیگران، طرز تفکر و تربیۀ نفس در صبر و استقامت و غیره فضایل اخلاقی می‌باشد. از آنست که صحت جسمی، روانی و اجتماعی انسان را بهبود می بخشد.از این‌رو در این نوشته به گونهٔ مختصر در پیوند به فواید این ماه پر فیض می پردازم .

جلوگیری از امراض شکر:

 دراثر تحقیقی که در شروع سال ۲۰۱۳ توسط محقیقان طبی انگلستان صورت گرفت نتیجه برآن شد که روزه از خراب گردیدن آخذه های هورمون انسولین جلوگیری نموده و مانع امراض چند بشمول مرض شکر، می‌گردد. انسولین یک مادۀ کیمیاوی است که توسط پانقراس ترشح گردیده و مواد انرژی زا را بتمام حجرات بدن می رساند. آخذه های انسولین بر جدار حجرات قرار دارند. خرابی این آخذه ها باعث آن می‌گردد که انسولین نتواند داخل حجرات گردد و لذا باعث امراض شکر و مشکلات دیگر می‌گردد. ولی روزه گرفتن به این معضل نقطهٔ پایان می بخشد.

باعث رشد سلول های مغز می‌گردد:

تجارب متخصصان انستتیوت ملی تحقیقات عمر انسان، نشان می‌دهد که روزه سلولهای جدید را در مغز به وجود می آورد. نمــوی سلولها در قسمتی از مغز (Hippocampus) صورت می گیرد که جای حافظه و تعقل انسان است. همچنان باعث تقلیل واقعات امراض مغزی چون فراموشی شدید زمان پیری، وفلج مغزی می گردد.

جلوگیری از امراض قلبی:

یکی دیگر از فواید صحی بسیار مهم روزه  که در سالهای آخر کشف گردیده، وقایه  انسان از مرض قلبی است. طبق تحقیقات ، روزه هورمون نشو و نمو را در خون روزه دار ۲۰چند زیاد می‌سازد و فعالیت این هورمون باعث تغییرات متعدّد صحی گردیده که یکی آن بهبود صحت قلب است.

باعث بهبود صحت روانی می‌گردد:

جالب است بدانید که در هفته دوم ماه مبارک رمضان و بقیه آن ترشح هورمون های اندورفن (Endorphins) در خون نیز زیاد می‌گردند این هورمون ها انسان را آرام ، خوش وبیدار نگه می‌دارد. لذا هورمون های اندورفن صحت روانی انسان را خیلی بهبودی می بخشد. کمبود اندورفین در مغز انسانها یکی از فکتور هایست که شخص را وا می‌دارد تا در جستجوی مواد نشه آور باشد.اما ترشح این هورمون نیاز انسانها را برآورده می‌سازد.

روزه گرفتن از نگاه قرآن باعث کنترول نفس اماره می‌گردد:

 به نفس سرکش و مملو از خواهشات نفسانی، نفس اماره گفته می‌شود اما ماه مبارک رمضان ماهی است که انسانها طبعیتا لگام نفس امارهٔ خویش را بر دست گرفته تا مبادا سرکشی کند. یعنی آرام و متین می‌گردند و از خواهشات و هوس های بیجا دست برمی‌دارند این یکی از دست آوردهای خیلی مهم روحی ماه مبارک رمضان است. برای مثال برخورد وعکس العمل روزه دار در مقابل کسیکه وی را ناسزا گفته اینست که وی مطابق  ارشادات اسلام جواب بدهد که «من روزه دارم» بدین معنا که بد خلقی  و مشاجراتش را با گفتن یک جمله پایان می دهد و نفس سرکشش را مهار می‌کند. بنابر گفته  علما مهار ساختن نفس اماره یا همان اصطلاح خارجی آن ( ایگو) باعث تقویت اخلاق تواضع، دلرحمی ، درک بهتر حقایق وقضاوت عادلانه می‌گردد.


نوشته از: مطواع کبیر

How
You Feel
In Kabul?