مدیتیشن چیست؟

ما برای سلامتی بدن و تناسب اندام مان ورزشهای متفاوتی را انجام می دهیم، اما برای سلامتی ذهن مان راه های کمتری را بلد هستیم. نباید فراموش کرد که ذهن همچون بدن، نیاز به ورزش دارد. اینکه کدام ورزش برای ذهن مفید است؟ در پاسخ باید گفت که یگانه ورزش برای آرامش و سلامتی ذهن، استفاده از مدیتیشن است که می‌توان آنرا نوعی از ورزش ذهنی نامید. مدیتیشن، ذهن تان را از افسرده‌گی و نگرانی نجات می دهد و باعث می شود که با آرامش بیشتری به زندگی روزمره ی تان ادامه دهید.

مدیتیشن روشی است که انسان‌ها به وسیله‌ی آن تمام افکار منفی و بد خود را کنار گذاشته و کاملا آرامش درونی را تجربه می‌کنند. با اجرای مدیتیشن، انسان قادر به درک هستی خود و هستی جهان می‌شود. خودش را در دنیای زیباتری احساس می‌کند، دنیایی که بطور کامل آرام و بدون دغدغه و نگرانی است. دنیایی که انسان در آن به همه‌ی خواسته‌های خود می‌رسد.

شما با استفاده از روش مدیتیشن  میتوانید هستی گم شده ی تان را دوبار دریابید. امروزه گیرو دارهای جامعه، افکار منفی، شکستهای پی در پی، نا امیدی‌ها، همه و همه آرامش درونی انسانها را به حلقه ی دار بسته است و اکثر ما انسانها از مشکلات ذهنی و روانی رنج می‌بریم. خوشبختانه با مدیتیشن میتوان از بار نگرانیها، استرس و مشکلات کاست و کم کم آن را ریشه کن کرد.

مدیتیشن با توجه به وضیعت‌ها و بیماری‌های مختلف انواع متفاوت دارد. هر مدیتیشن برای برطرف کردن مشکل به خصوص و مشخصی به کار برده می شود تا شخص مورد نظر از شر مشکلات رها گردد.

در این نبشته‌ی کوتاه تنها یکی از روشهای مدیتیشن را که برای تنظیم سیستم عصب شما مفید است بیان می‌کنیم.

برای تنظیم سیستم عصب، ابتدا به مکان آرامی بروید و روی زمین چهار زانو بنشینید. اگر روی زمین نشسته نمی‌توانید روی چوکی بنشینید، به شرطی که کمر تان راست باشد. به پشتی چوکی تکیه ندهید چون ممکن است حالت خواب آلوده‌گی را به خود بگیرید. ستون فقرات تان را باید تا آخر مدیتیشن صاف نگهدارید و چشمان تان را آرام ببندید. تمام حواس تان را روی تنفس تان متمرکز سازید. آرام آرام نفس بکشید و به صدای نفسهای تان گوش دهید. کوشش کنید حواس تان جای دیگری نباشد و با هر بار نفس کشیدن، واژهی «دم» و با هر بار بیرون کشیدن هوا از ششها واژه ی «بازدم» را تکرار کنید. این کار را روزانه به مدت ده دقیقه و یا زیادتر از آن، انجام دهید. در آخر هر بار مدیتیشن دستان تان را بالا برده و چند نفس عمیق بکشید و بعد آنرا آرام بیرون بدهید.

در رابطه به این که چرا مدیتیشن می‌کنیم باید گفت که ما از روش مدیتیشن استفاده می‌کنیم تا راحتی گم شده‌ی خود را بیابیم. هدف اولیه این روش مدیتیشن، تعلیم ذهن است که تعلیم ذهن، باعث فعال شدن فرد در امور روزمره می‌شود. افرادی که مدیتیشن را اجرا می‌کنند، با خود و محیط اطراف شان راحتتر اند و خصومت و نگرانی هایشان، کاهش می‌یابد. با مدیتیشن، می‌توان ذهن خود را بیدار نگهداشت که بیداری کامل ذهن باعث می‌شود سیستم دفاعی بدن ما ایمنتر گردد و از افسرده‌گی رهایی یابیم.

How
You Feel
In Kabul?