معرفی چند زیارت مشهور شهر کابل

مردم افغانستان، افزون بر مسلمان بودن شان سخت به عقیده های مذهبی خویش پابند هستند. آنها برای زیارت و نیایش به زیارتگاه ها و اماکن متبرکه میروند و ساعاتی طولانی را با خدای خویش به راز و نیاز میپردازند. اکثریت زایران زیارتگاه ها و مقبره های بزرگان را زنان تشکیل میدهند که برای برآورده شدن حاجات شان به این محل ها مراجعه می کنند. 

در افغانستان هزاران زیارت بنام انبیا، شاه اولیا، اصحاب کرام، شیخ، ابدال و اماکن مقدسه بنام پنجه شاه، عاشقان و عارفان، زیارت شاه دوشمشیره ولی، چهل دختران، بی بی مهرو، شاه و عروس…….وجود دارد.  

زیات سخی شاه اولیا: در دامنه کوه علی آباد در غرب کابل وجود دارد و مردم همه روزه به زیارت آن میروند. در دیوار این زیارتگاه کتیبه یی به چشم میخورد که در آن نوشته خرقه مبارک پیامبر اعظم را احمد شاه درانی از فیض آباد به قندهار آورده است و این خرقه امروزه در قندهار در زیارتگاهی به خرقه مبارک نگهداری میشود. در نوروز در این زیارتگاه مراسمی مشابه به مراسم مزار شریف برگزار میشود و بیرق به نام آن حضرت برپا می شود و مردم به طور گسترده با ذکر علی مدد در این مراسم شرکت میکنند. زایران زیارت سخی شب نوروز را با مناقب خوانی و مدح امیرالمومنین حضرت علی، به صبح میرسانند.

شهدای صالحین (شودا): یکی ازمناطقی است به شکل دره که با زیارت های متعدد در قسمت جنوب شهر کابل موقعیت دارد. زیارت تمیم انصار و جابر انصار از زیارت های معروف این منطقه است. این دو از صحابه کرام بودند که با کفار جنگیدند در همین دره به شهادت رسیدند. گفته می شود که تعداد شهدای کرام با این دو صحابی زیاد بوده، ولی جای شان نامعلوم است. اما از زیارت های دیگر شهدای اسلام در این ساحه میتوان زیارت سه اوغور پادشاه و پنجه شاه را نام برد. تعداد زیاد زایران همه روزه به شهدای صالحین به منظور مراد میروند و از خداوند میخواهند که دعای شان مستجاب شود.

زیارت عاشقان و عارفان: در دامنه کوه شیر دروازه و درمنطقه یی شوربازار موقعیت دارد. این زیارت که یکی ازمکان های مقدس شهر کابل است که تاریخ دیرینه دارد. عاشقان و عارفان که نام اصلی شان خواجه عبدالسلام و خواجه عبدالصمد میباشد، پسران حضرت زبیر انصار اند که وی از سر دسته های لشکر اسلام در افغانستان بوده است. درمورد این دو برادر روایت هایی میان مردم موجود است که عاشقان و عارفان دارای کرامت بوده و مقبره  شان زیارتگاه  عام و خاص است.

پنجه شاه: این زیارت که نزد مردم  به قدمگاه، نقش دست و زانوی حضرت علی معروف است، از دیر گاه به این طرف زیارتگاه عام و خاص مردم کابل بوده است. مردم این زیارت را تبرک دانسته و به آن جا میروند و از روحانیت حضرت علی امید کرم و بخشش می کنند. این زیارت در جنوب شرقی مزار صحابین به فاصله 400 متری قرار دارد.

ابوالفضل العباس: زیارتگاه حضرت ابوالفضل العباس در کابل یکی از زیارت های است که بیشتر مورد توجه مردم شیعه افغانستان میباشد. این زیارتگاه در منطقه مراد خانی کابل قرار دارد که همواره مشتاقان آن حضرت برای تبرک جستن و زیارت نمودن همه روزه در این مکان حضور پیدا میکند به ویژه در روز های خاص مثل دهٔ عاشورا، و مشتاقان زیادی در اطراف این زیارت به عزا داری و سینه زنی می پردازند.          


نوشته از: الهه مقصودی

How
You Feel
In Kabul?