معیارهای اشتباه در انتخاب همسر

انتخاب همسر یکی از مهم ترین و حساس ترین مراحل در زنده گی هر فرد است. هر فرد برای ازدواج معیار هایی دارد که شاید به گمان خودش منطقی و اصولی است اما حقیقت این است که گاهی ممکن است که حتی منطقی ترین معیار های ازدواج هم با باور های نادرست ترکیب شود و چشم ها را روی حقایق ببندد.

نداشتن شناخت کافی: شناخت همسر آینده به اندازه شناخت خود اهمیت دارد. بسیاری از افراد به واسطه ارتباطات کوتاه مدت یا دراز مدت دوران آشنایی ممکن است احساس کنند که یکدیگر را کاملاً شناخته و از روحیات و خصوصیات هم آگاهی دارند و به این اساس می توانند جواب مثبت خود را به خانواده ها اعلام کنند. ازدواج با یک فرد ازدواج با کل ابعاد زنده گی و وجود او است. اگر شناخت درست و کاملی از فرد مورد نظر تان ندارید، پس برای ازدواج عجله نکنید. ازدواج پیوند مهمی است که به شناخت عمیق و دو طرفه افراد از یکدیگر نیازمند است.

ازدواج به امید تغییر: بعضی ها با خود فکر می کنند که جانب مقابل که یک فرد لجباز و کله شخ است می تواند بعد از ازدواج او را مطابق میل خود تغییر دهد. شاید اتفاق افتاده باشد با کسی که دوستش دارید ازدواج کنید و روی همه عیب های او پرده بیندازید و به این عقیده باشید که با محبت و صبوری نواقص شخصیتی او را که به دلیل محرومیت ها و مشکلات دوران کودکی اش به وجود آمده، تغییر می دهید. این جا است که شما درگیر یک باور اشتباه شده اید؛ زیرا تا زمانی که فردی نخواهد و انگیزه به تغییر نداشته باشد شما نمی توانید او را مجبور به تغییر کنید. پس واقع بین باشید و خیالات باطل را از سر تان دور کنید.

نصیب و قسمت: وقتی بحث داغ خواستگاری و ازدواج می شود عبارتی که زیاد استفاده می کنیم این است که هرچه قسمت و نصیب باشد،همه چیز از دست ما خارج آنچه تقدیر باشد چه ما بخواهیم، چه نخواهیم اتفاق خواهد افتاد. اما درست نیست که انتخاب مهمترین تصمیم زنده گی خود را به گردن قسمت و نصیب بیندازیم و بگوییم هرچی باداباد. انتخاب به این طریق بزرگترین اشتباه در زنده گی است. پس کوشش کنید به جای نصیب و قسمت گفتن با بزرگان و عاقلان مشورت کنید.

هیجان و عاطفه: کم نیستند دختران و پسرانی که با یک نگاه عاشق می شوند و به گفته خودشان نیمه گمشده شان را پیدا کرده اند، و بدون توجه به مخالفت خانواده های شان ازدواج می کنند؛ اما بعد از گذشت اندک زمان  از انتخاب شان پشیمان می شوند. کوشش کنید مواظب هیجانات و احساسات زود گذر تان باشید. منطق تان را بکار گیرید، با آرامش خاطر و چشم باز حرکت کنید و تصمیم بگیرید.

موقعیت اجتماعی: موقعیت اجتماعی یکی از مواردی است که احتمال اشتباه در انتخاب همسر را به شدت بالا می برد و موقعیت اجتماعی، پول و قدرت سبب می شود که  افراد تحت تاثیر قرار گرفته و چشم خود را به روی خیلی چیز ها ببندد. در این صورت با شخص نه بلکه با موقعیت اجتماعی او ازدوج می کنید. 


نوشته از: الهه مقصودی

How
You Feel
In Kabul?