مهارت های ضروری برای زندگی‌کدام اند

انسانها در زندگی به یک سلسله مهارت های نیاز دارند تا زندگی توام با موفقیت داشته باشند، در این نوشته خواستم این مهارت ها را خدمت شما بیان نمایم:

۱ ـ مهارت خود آگاهی: آدمی بوسیلهٔ این مهارت از تمامی کارکرد های خویش یک ارزیابی کلی می داشته باشد به طور مثال نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی می کند عوامل ضعف هایش را پیدا کرده و در راه بهبود آن می کوشد و نقاط قوت و توانایی خویش را بیشتر از پیش رشد می دهد. افرادی که خود‌آگاه هستند بیشتر مطالعه می کنند و خودشان را از اوضاع و احوال دنیا و آنچه در دور بر ایشان جریان دارد، آگاه می سازند. ایشان از کسب اطلاعات و آگاهی دست نمی کشند.

۲ – مهارت همدلی: با استفاده از مهارت همدلی  با آگاهی از روند روانشناسی  می‌توان فرد مقابل را درک کرد و در حل مشکلات ایشان را یاری رساند.

۳ـ مهارت ارتباط موثر: درک بهتر نیاز ها و احساسات دیگران. با داشتن این مهارت می توان حالات روانی فرد مقابل را به خوبی فهمید و با شیوهٔ مناسب با او ارتباط برقرار نمود تا باشد راه و چاره یی برای مهار کردن افکار منفی دیگران دریافت نمود.

۴ـ مهارت مقابله با استرس: ممکن همه انسانها در مواقعی از زندگی دچار استرس شوند اما اگر مهارت مهار کردن آن را یاد داشته باشند به خوبی راه حلی برای رفع این معضل دریافت می ‌کنند و با روش های مناسب استرس شان را دور می سازند.

۵ ـ مهارت مدیریت هیجان: همهٔ ما در زندگی با هیجانات بیشماری از جمله  غم و شادی، ترس ، خوشحالی وغیره روبرو می گردیم گاهی این هیجانات بالای روح و روان ما تاثیر منفی برجا می گذارد اما مهار کردن این هیجانات به مهارت نیاز دارد. افرادی ماهر می توانند در مواقع مختلف هیجانات شان را کنترول کنند.

۶ ـ مهارت حل مسئله: در زندگی با مسایل زیادی اعم از ساده و پیچیده روبرو می‌شویم گاهی در حل مسایل بغرنج زندگی، درمانده می مانیم اما افرادی هستند که با فکر آرام گره های زندگی را به سادگی و با مهارت تمام باز می‌کنند.

۷ ـ مهارت تصمیم گیری: تصامیم زیادی است که در طول زندگی باید بگیریم افرادی که این مهارت را داشته باشند در تصمیم گیری های شان مردد نمی باشند و در ضمن در حین عصبانیت هیچگاه تصمیم نمی گیرند.

۸ ـ مهارت تفکر خلاق: مهارت تفکر خلاق همان قدرت کشف ، نو آوری و خلق ایدهٔ جدید است. با آموختن مهارت تفکر خلاق هنگام مواجهه با مشکلات و دشواری ها احساسات منفی را به احساسات مثبت تبدیل می کنیم.

۹ ـ مهارت تفکر نقادانه: این مهارت سبب می‌شود در تصامیم مان جدی باشیم و هر چیز را به سادگی رد و یا قبول نکنیم بل موضوع مورد نظر را ابتدا مورد غور و بررسی قرار دهیم سپس در مورد رد و یا قبول آن تصمیم گیری کنیم. با آموختن این مهارت هیچگاه فریب کسی را نخواهیم خورد بلکه از مهارت خویش استفاده کرده خوب و بد را از هم تفکیک می‌کنیم.


نوشته از: مطواع کبیر

How
You Feel
In Kabul?