نکات مهم در تربیت کودکان

تربیت، عبارت از شگوفا سازی استعداد ها و جهت دهی آن به سوی کمال مطلوب است. تربیت ضروری ترین نیاز انسان در زنده گی است. انسان بدون تربیت صحیح راه به جایی نمی برد، نه از باغ زنده گی خویش میوه شیرین میچیند و نه کام انسان های دیگر را از ثمرات درخت وجود خود شیرین می کند، و بالاتر آن که نه به درک معنای انسانیت نایل میایند.  

سرمشق خوبی برای کودکان تان باشید: کودکان از والدین خود سرمشق می گیرند. پس سعی کنید سرمشقی خوبی برای کودکان تان باشید چرا که فرزندان شما با چشم و گوش باز متوجه شما هستند و صداقت، وفاداری، محبت، گفتار، رفتار پسندیده و ادب و نزاکت را با سرمشق گرفتن از شما می  آموزند. پس الگوی مناسب برای فرزندان خود باشید.

تصمیم گیری و مسوولیت پذیری را به فرزندان خود آموزش دهید: بسیاری از والدین فرزندان خود را بیش از اندازه مورد حمایت خود قرار می دهند و با این کار در حق آنها ظلم می کنند. وقتی فرزندان شما به اندازه کافی بزرگ شدند، به آنها مسوولیت هایی واگذار کنید. به آنها کار هایی در منزل بدهید، تصمیم گیری برخی از امور را به آنها واگذار کنید و در کار تصمیم گیری نیز به آنها کمک کنید. این کار سبب می شود در آینده تصمیمات عاقلانه تری بگیرند.

دوست فرزندان خود باشید: کافی نیست پدر و مادر باشید، باید یک دوست باشید. وقتی به شما نیاز دارند، دست های شان را بگیرید و آنها را به راه راست هدایت کنید. به فرزند خود قول و تضمین بدهید که هر نیاز داشت به او کمک خواهید کرد.

به فرزند خود، آزادی عمل بدهید: والدین باید به فرزند خود آزادی عمل بدهند به این نکته توجه داشته باشید که آنها به یک کتاب می مانند. دادن آزدی به کودکان موجب ایجاد روحیه استقلال طلبانه و کنجکاوی در آن ها می شود. در نتیجه تلاش و کوشش آن ها در تسلط محیط افزایش یافته و دارای روحیه اعتماد به نفس می گردند.

فرزندان خود را به مطالعه تشویق کنید: والدین باید از همان دوران کودکی برای فرزندان خود کتاب بخوانند و این باور را داشته باشند که فرزندان شان از این خواندن بهره می گیرند. با این دیری نمی گذرد که فرزندان شما خود شروع به خواندن خواهند کرد. باید برای فرزندان تان کتاب های مفید و مناسب تدارک ببینید.

از فرزندان خود در حضور دیگران انتقاد نکنید: از فرزندان خود به خصوص درحضور دیگران انتقاد نکنید، فریاد کشیدن بر سر آن ها و یا مجازات کردن جسمانی، آن ها را حقیر، دلخور و سردرگم می سازد و بر سماجت آن ها می افزاید. هرگز از فرزندان تان انتظار غیرممکن نداشته باشید. به یاد داشته باشید که فرزندان بیش از انتقاد به سرمشق و الگو نیاز دارند.

فرزندان خود را ناز پرورده بار نیارید: فرزندان خود را رهنمایی کنید، آنها را از گزند روزگار حفظ کنید. بیاموزید که در وقت لزوم به فرزندان خود نه بگویید چرا که گاه یک نه گفتن می تواند فرزندان شما را نجات دهد.

مقایسه نکنید: مقایسه کردن فرزندان با دیگر کودکان کار درستی نیست و سبب می شود تا فرزند شما اعتماد به نفسش را از دست بدهد بنابر این شکیبا باشید و به خاطر داشته باشید که با مقایسه کردن نمی توانید فرزندان خود را تغییر دهید.


نوشته از: الهه مقصودی

How
You Feel
In Kabul?