نیازهای اساسی زنان در زندگی مشترک:

 ازدواج برای یک زن به معنای نقل مکان کردن به خانهٔ شوهر، فرزند به دنیا آوردن ،پرورش دادن وغمخواری نمودن از اعضای خانواده نیست. بل ازدواج برای خانم ها مفهوم وسیع دارد. ایشان پس از ازدواج صفحهٔ جدیدی از زندگی را با هزاران امید و آرزو، به امید خوشبختی های فراوان بر رخ خویش ورق می زنند اما برخی از آقایان نیاز های یک زن را در زندگی مشترک همانا تهیه معیشیت ایشان می دانند درحالیکه نیاز یک زن تنها و تنها تهیه نان و آب و لباس از سوی شوهران شان نه بل جدا از این مسایل نیاز هایی دارند که متاسفانه اکثری از شوهران متوجه آن نمی شوند. برای دانستن نیاز های اساسی زنان در زندگی مشترک  با کابل انسایدر همراه باشید.

نیاز به احترام دارند: احترام در زندگی مشترک رکن اساسی را شکل می دهد زنان نمی خواهند احساسات شان به باد تمسخر گرفته شود، نمی خواهند کمبودی های شان به رخ شان کشیده شود. متاسفانه برخی از مردان عادت دارند خانم شان را در میان اعضای خانواده و یا مهمانها  تمسخرکنند این کار اعتماد به نفس خانم ها را زیر صفر می سازد و جرأت قبلی شان را نیز تلف می سازد. به طور مثال خانمی از سطح سواد پایینی برخوردار است و شوهرش همواره او را بابت کم سوادی‌اش طعنه می دهد این در واقع یعنی بی احترامی به خانم.

نیاز به درک و توجه: خانم هایی است که روز تا شام مصروف کار های خانه می باشند اما همینکه شوهر محترم ایشان داخل خانه می شود ، شروع می کند به عصبانیت و داد و فریاد زدن . از زندگی و از کار و خستگی هایی که در طول روز با آن مواجه بوده است . شوهر عصبانی است و قصدش را از زن و فرزند می گیرد غافل از اینکه خانم نیز در خانه بیکار نبوده و تمام روز زحمت کشیده است او هم انسان است و حوصله‌اش حدی دارد. در این حال خانم ها نیاز دارند تا شوهران شان درک داشته باشند حد اقل از عصبانیت داخل خانه جلوگیری کند.

نیاز به حرف زدن دارند: خانم ها عاشق حرف زدن اند و دوست دارند گفته های شان را با دیگران شریک بسازند به ویژه با همسران شان. چنانچه گفته اند خانم ها روزانه شش تا هشت هزار لغت را بکار می گیرند در حالی که مردان یک سوم آن را نمی خواهند حرف بزنند. پس با خانم ها باید حرف زد و در مورد مشکلات، کار هایی که در طول روز انجام داده اند. تا احساس کند که شوهرش متوجه اش است.

نیاز به ارزشمندی: گاهی بی دلیل باید به خانم تان خیره شوید. از لباسش تعریف کنید. برایش شاخه گلی بیاورید از دست پختش تعریف کنید. این کار ها در ظاهر ساده و اما در واقعیت خانم ها به آن نیاز دارند و دنیای شان را در لا به لای همین لحظات کوچک و ساده جستجو می کنند حتا با یک کلمه زیبا احساس خوبی در وجود ایشان ایجاد می شود.

نیاز به تکیه‌گاه: برای خانم ها پس از خدا یگانه تکیه گاه ، همانا شانه های شوهر شان است. وقتی در هر مشکلی مواجه می شوند با به خاطر آوردن شوهر شان احساس امن می کنند و می خواهند مشکلات شان را به کمک او حل نمایند توقع دارند شوهر شان تا پایان زندگی همراهی شان کند، پس تکیه گاه خانم تان باشید و او را در میان انبوهی از قیل و قال های زندگی تنها مگذارید و همراهی شان کنید.


نوشته از: مطواع کبیر

How
You Feel
In Kabul?