هفت راه برای رفع کسالت و خسته‌گی در جریان روز

افراد در جریان روز، پس از انجام فعالیت های روزمره، احساس خسته‌گی و کسالت می کنند به خصوص این خسته‌گی و کسالت ، پس ازظهر بیشتر احساس می شود. چون بعد از ظهر بدن ما زیگنال هایی را ارسال می کند و ما را مشتاق به خوابیدن کرده و بی حال می سازد. بدین ترتیب این حس کسالت، برای ما اجازه نمی دهد تا به کار های مان به صورت مرتب رسیده‌گی کنیم. پس برای رفع این کسالت و خسته‌گی راه های پیشنهادی زیر را عملی نمایید تا میزان کسالت تان کاهش بیابد.

  • حرکت کنید: اگر احساس خسته‌گی، کسالت و یا خواب آلوده‌گی برای تان دست داد، در جای تان ساکت باقی نمانید بل حرکت کنید از جای تان بلند شده و قدم بزنید؛ زیرا این قدم زدن اگر برای مدت اندک در داخل اتاق تان هم باشد٬ جریان خون تان را منظم ساخته و حس خسته‌گی تان را کاهش می دهد.
  • آب بنوشید: یکی از عواملی که افراد احساس کسالت می کنند ، کم‌ شدن آب بدن است. وقتیکه آب بدن ما در اثر فعالیت های روزمره کم می گردد، احساس خسته‌گی کرده و بی حال می شویم. در اثر کم شدن آب بدن، قوای تمرکز نیز ضعیف گردیده و حواس پرتی برای ما دست می دهد. پس برای رفع خسته‌گی نوشیدن آب را فراموش نکنید. کوشش کنید یک گیلاس آب با خود تان داشته باشید و هنگام خسته‌گی جرعه جرعه از آن بنوشید.
  • نفس عمیق بگیرید: وقت احساس کسالت میکنید٬ چوکی تان را ترک کنید و نزد کلکین اتاق ایستاد شده٬ ۱۰ بار نفس عمیق بگیرید تا هوا به شش ها برسد و جریان خون سریع گردد. این کار از خسته گی تان می کاهد.
  • پر خوری نکنید: یکی از عوامل دیگری که افراد به ویژه پس از ظهر احساس کسالت و خسته‌گی می کنند پرخوری است؛ زیرا بدن ما در حین هضم غذا های سنگین، انرژی زیادی را از دست می دهد بدین ترتیب بدن، کم انرژی شده و طبیعی است احساس کسالت کرد٬ پس برای شما توصیه می شود تا به جای غذا های سنگین از غذا های سبک و یا هم به کم خوردن عادت  دهید. به هر حال برخی از افراد پس از صرف غذای چاشت از مواد قندی استفاده می کنند ایشان فکر می کنند که خوردن غذا های شیرین آنها را پر انرژی ساخته و انرژی بدن ایشان را تأمین می سازد غافل از اینکه استفاده از مواد قندی یعنی غذا های شیرین آنها را کم انرژی تر می سازد؛ ولی اگر میل به خوردن غذا های شیرین دارید، بهتر است از میوه هایی که میزان شیرینی آن کم است همچون: سیب، انجیر … و غیره استفاده کنید این میوه ها در ضمن اینکه شیرین است انرژی بدن تان را نیز تأمین می سازد.
  • موسیقی گوش کنید: شنیدن موسیقی تا حدی برای رفع کسالت و خسته‌گی مفید بوده و تأثیر مثبت روی سلامتی ذهن بر جا می گذارد البته منظور ما از شنیدن موسیقی شاد است تا شما را سر حال و با نشاط سازد نه موسیقی آرام که بیشتر احساس خواب آلوده‌گی را در شما ایجاد کند.
  • موقعیت تان را تغییر دهید:در هنگام کسالت و خسته‌گی محل کار تان را عوض کنید و به جای دیگر تغییر مکان دهید. این تغییر مکان دادن، میزان کسالت تان را کاهش می دهد.
  • چشمان تان را استراحت دهید: دیدن طرف پرده کامپیوتر به صورت دوامدار چشم ها را خسته ساخته و احساس کسالت را ببار می آورد. برای چند لحظه هم اگر میشود٬ چشمان تانرا ببندید تا راحت شوند. و یا هم برای تغیر میشود برای چند دقیقه همرای همکار تان صحبت کنید و از پرده کامپیوتر چشم تان دور شود.

How
You Feel
In Kabul?