“هم خرما هم ثواب ” چند اقدام رضاکارانه که میتوانید در روزهای عید انجام دهید

روزهای عید یکی از بهترین فرصت‌ها برای ابراز احساسات انسان‌دوستانه و انجام کارهای رضاکارانه است. چنانی که همه‌ی ما انسان‌ها، اعضای وجود همدیگر و نیازمند همدیگر هستیم. کمک به همنوع، حس خوشحالی و خوبی را در درون مان زنده می‌کند. وقتی عضوی از اعضای جود ما درد داشته باشد آنرا با تمام وجود حس می‌کنیم، از اینرو درد هموطنان و همنوعان نیز درد مشترک است و مسوولیت همه است که باید برای مداوان آن کاری انجام داد. ایام عید، فرصت مناسبی است که می‌توانیم در روزهای رخصتی آن از هموطنان خود احوال پرسی کنیم و حد اقل کاری را که در توان ماست، برای شان انجام دهیم. لبخندی روی لبان شان خلق کنیم و با آنان همدلی نماییم. کارهای زیادی است که شما میتوانید در روزهای عید انجام دهید،‌اما چند کار مفید و خوبی را که میتوانید انجام دهید، قرار زیر است:

کمک به مستمندان: افغانستان کشوری است که خیلی از مردمانش در فقر به‌سر میبرند و با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند. اکثر هموطنان ما در پیدا کردن نان برای شب و روز شان حیران و در عیدها از خریدن لباس‌های عیدی یا مواد عید برای خانواده‌ی شان محروم اند. با آنکه در گوشه‌ی از قلب شان آرزوی تجلیل از عید را می‌پرورانند ولی ناگزیر اند آرزوی شان را در دل‌های شان دفن کنند. شما که از وضعیت اقتصادی مناسبتری برخوردارید، می‌توانید پیش از روزهای عید دست این افتاده‌گان را بگیرید و برای شان خوشی بیافرینید. با این کار تان آرزوی تجلیل از عید برای یک خانواده را برآورده می‌کنید. شاید این کمک برای شما کوچک به نظر برسد، ولی می‌تواند حتا مسیر زندگی و طرز دید یک انسان را تغییر دهد.

عیادت از بیماران: از کارهای دیگری که شما در روزهای عید می‌توانید انجام دهید، عیادت از بیماران است. تنها یک احوال پرسی ساده می‌تواند روحیه‌ی یک بیمار را قوی کند و به او قوت قلب ببخشد. وقتی شما از مریض دیدن می کنید، او خوشحال می‌شود و این حتا میتواند در بهبودی او کمک کند. شما با این کار تان به مریض امید می‌بخشید، و امید بهترین هدیه برای یک بیمار است.

میانجی شدن در رفع کدورت ها: روزهای عید بهترین موقع برای رفع دشمنی‌ها و کدورت‌ها است. اگر می‌دانید که دوستان تان از همدیگر شان قهر اند و در روزهای عید حاضر نیستند، همدیگر را ببیند، بکوشید با سخنان مصلحت‌آمیز، قلب هر دو طرف را نرم سازید و پیام آور صلح  و دوستی باشید. این عمل یک اقدام خیلی ارزشمند است. بر علاوه‌ی پاداش اخروی، شما باعث به وجود آوردن اتحاد و یک‌پارچگی خواهید شد.

تجلیل یکی از روزهای عید با کودکان دست‌فروش: کودکان دست‌فروش آنچنان در دنیای فقر و تنگ‌دستی غرق اند که کودکی شان را به کلی فراموش کرده اند. هدف آنها در زندگی فقط و فقط پیدا کردن یک لقمه نان است. آنان با دستان کوچک و  پرآبله، لباسهای پاره پاره و بوتهای پینهای و چشمان حیران و پر از امید، کار میکنند تا برای خانواده‌ی شان لقمه نانی پیدا کنند . این کودکان نه عید و نه برات دارند. اگر یک روز عید را با کودکان دست‌فروش سپری کنیم و پول کار همان روز شان را  به عنوان عیدی برای آنها هدیه کنیم، آنان احساس خوبی پیدا خواهند کرد. با این کارتان، شما بزرگترین اقدام بشردوستانه و انسانی را انجام خواهید داد. کودکان کار سخت همیشه آسیب‌پذیر اند، وقتی کسی با آنان مهربانی می‌کند و کودکی را به یاد شان می اندازد، آنان خوشحال خواهند شد.

کارهای رضاکارانه بسیار اند و شما می‌توانید نظر به علاقه‌ی تان آنها انجام دهید. روزهای عید بهترین فرصت برای این کارهاست. دیگر دلیل‌های خیلی “کار دارم”، “ناوقت می‌شود”، “خیلی وقت‌گیر است” و دیگر دلایل را کنار بگذارید و آخرین کسی نباشید که خوبی می‌کند.

  

How
You Feel
In Kabul?