وقتی دلتنگ می شویم چه کار کنیم

دلتنگی عوامل زیادی دارد همچون فشار های کاری، جنجال های دفتر، مشکلات درسی، شکست های پی هم، کشیدگی ها و ناراحتی هایی که بین ما و دوستمان مان ایجاد می‌شود… و غیره، سخت دلتنگ مان می سازد. در چنین حالات احساس تلخی برای مان دست می دهد.می خواهیم دستان مان را بر گوش های ما گذاشته و از دنیا و دشواری های آن فرار کنیم. اما فرار راه حل نیست باید راه حلی برای این معضل جستجو کرد وگرنه زندگی را نمی توان با تمام بار مسوولیتش تحمل کرد. ما در این متن راهکار هایی را برای رفع این معضل برای شما پیشنهاد می کنیم با ما همراه باشید.

امید داشته باشید: هیچگاهی امید تان را از زندگی قطع نکنید. امید یگانه راهی است که شما را به زندگی کردن وادار می سازد. زیرا از برای همان امید می خواهید در برابر تمام  مشکلات  زندگی مبارزه کنید. هرگاهی که امید ها و آرزو های تان در برابر چشمان تان مجسم می شود حس دلگرمی برای تان ایجاد شده و دلتنگی ها  تان را فراموش می‌کنید.

زندگی را با تمام مشکلات آن بپذیرید: زندگی بدون مشکل نیست. خواهی نخواهی طعم مشکلات و تلخی های زندگی را می چشیم اما فرد عاقل آن است که مشکلات زندگی را بپذیرد و برای باز کردن گره های آن مبارزه کند.

استراحت کامل: برخی از افراد به ویژه دانشجویان و دانش‌آموزان زیر بار فشار درس ها قرار گرفته و سخت احساس کسالت و دلتنگی می ‌کنند زیرا ایشان  بابت فشار درسی زمان کافیی را برای استراحت اختصاص نمی دهند اینجاست که دلتنگ می شوند. پس بهتر است. ذهن خود را با استراحت کردن آرام بسازند تا باشد از دلتنگی نجات یابند.

ذهن خود را مشغول افکار مثبت کنید: یگانه عملی که انسان را بیشتر از پیش دلتنگ می سازد، همان پرورانیدن افکار منفی در ذهن است. چنین افکار قادر است تا وجود انسان را از درون تخریب کند حتا باعث می شود فرد طراوت جلد و وزنش را نیز از دست بدهد. پس بکوشید افکار منفی را از خود تان دور سازید.

مسافرت و تفریح: راه دیگر برای رفع دلتنگی، رفتن به مسافرت است. اگر به مسافرت های دور و دراز رفته نمی توانید حد اقل به جایی نزدیکتر فرض مثال به تماشای طبیعت آزاد به تفریح بروید. این کار دلتنگی تان را رفع می کند چنانچه تماشای طبیعت آزاد حس خوبی را در شما القاء خواهد نمود آنهم زمانی که با دوستان تان یکجا باشید.

به کسی که دوستش دارید زنگ بزنید: گاهی علت دلتنگی های ما دوری از دوستان است. دوستانی که بابت غلط فهمی ها و کشیدگی ها از شما فاصله گرفته است و در میان دوستی تان درز ایجاد شده است. پس بهتر است این کشیدگی ها را با حرف زدن حل و فصل کنید مطمينا با رفع ناراحتی ها و کدورت ها، دلتنگی های تان از میان خواهد رفت. اگر شما واقعا به این مشکل رو به رو هستید یکبار این نظر را تجربه کرده با دوستان تان تماس بگیرید و مساله نا حل را میان تان حل کنید بعد با دلتنگی های تان برای همیش وداع گویید چون دلتنگی وقتی به میان می آید که شما حرف های تان را در دفترچه قلب تان پنهان می کنید و از گفتن آن ابا می ورزیده و بحث ها را نیمه تمام رها می کنید. این عمل دلتنگی را به بار می آورد.

به خود تان برسید: در راه مبارزه با مشکلات زندگی خود تان را فراموش نکنید. به خود تان برسید سر و وضع مناسب داشته باشید از عطر های دلخواه تان استفاده کنید و گاهی خود تان را به نوشیدن یک گیلاس چای هیل دار دعوت کنید و با خود خلوت نماید.

ورزش کنید: ورزش قادر است حس تازگی را در شما القا کند. وقتی دلتنگ می شوید حتما ورزش کنید به ویژه پیاده روی ورزش خوبی برای از بین بردن دلتنگی است.


نوشته از: مطواع کبیر

How
You Feel
In Kabul?