وقتی عصبانی هستید این کار ها را انجام ندهید:

در جامعهٔ امروزی کمتر کسی را سراغ خواهیم داشت که عصبانی نباشد چون اوضاع نابسامان امنیتی ، اقتصادی ، بی‌عدالتی ، پایمال شدن حقوق فردی ، مشاجره های لفظی … و غیره باعث بروز عصبانیت می گردد. انسانها در حین عصبانیت دست به یک سلسله اعمالی می زنند که پس از فروکش شدن آن ، قطعا از انجام آن پشیمان می گردند در آن زمان کار از کار می گذرد و پشیمانی دیگر سودی نخواهد داشت پس وقتی عصبانی می شوید دست به این اعمال نزنید:

خوابیدن ممنوع: آدم هایی که عصبانی می شوند برای فرار از عصبانیت می خواهند بخوابند تا باشد درد شان را فراموش بکنند اما خوابیدن و فرار از عصبانیت راه حل نیست در ضمن پژوهشگران دانشگاه پکن با انجام یک تحقیق علمی دریافتند که فراموش کردن بحث و جدل های شدید پیش از رفتن به خواب دشوار است. این دانشمندان تأکید کردند که خوابیدن با خاطرات غم انگیز فراموش کردن آن را دشوار می سازد چرا که این احساسات در طول مدت خواب ، در سراسر مغز انسان منتشر می شود.

سراغ خوراکی ها نروید: اکثر افراد وقتی عصبانی هستند خوراکی های پر چرب و پر کالری را مصرف می کنند و عده یی دیگر عادت دارند در حین قهر و غضب مرچ تند بخورند در آن زمان از روی غضب نمی دانند چه کار می کنند در ضمن پروای اضرار خوراکی ها نیز برای ایشان معلوم نمی گردد اما پس از اینکه عصبانیت شان از بین برود تأثیرات ناگواری ناشی از خوراکی های نامناسب را در تمام وجود شان حس خواهند کرد.

تصمیم نگیرید: در عصبانیت تصمیم گیری قطعا نامناسب است چون در این هنگام شخص متوجه حرف  هایش نمی شود و دوستی خودش را با دیگران قطع می کند. با حرف ها و دشنام هایش دل طرف را می رنجاند. این کاری است که نمی شود جبرانش کرد اگر پس از فروکش شدن عصبانیت از شخصی که با او مشاجره نموده اید پوزش بطلبید ممکن شما را ببخشد اما هرگز مثل اول با شما رفتار نخواهد کرد چون قلبش را شکسته اید.

عصبانیت تان را با نوشتن در صفحات اجتماعی نریزید: برخی افراد عادت دارند همینکه از دست کسی یا اوضاع جامعه عصبانی می شوند در صفحات اجتماعی غضب خودشان را می نویسند و از روزگار می نالند. ممکن دیگران با خواندن مشکل تان  در صفحات اجتماعی  در کامنت علت را جویا شوند این کار باعث دامن زدن و عمومی ساختن مشکلات تان می گردد پس قبل از اینکه کاری می کنید چند بار روی آن فکر کنید.

جملات منفی استفاده نکنید: بزرگان گفته اند « زخم شمشیر بهتر از زخم زبان است» زبان در واقع بزرگترین سلاح انسان است و بهترین توانایی انسان بوده که هم بار منفی دارد و هم مثبت. با یک کلمه می توانید شخصی را صدمه روحی بزنید و با کلمه می شود دلی را بدست بیاورید. پس در حین عصبانیت متوجه حرف های تان باشید به طور مثال نگویید: من از تو متنفرم ، تو بزرگترین اشتباه زندگی ‌ام بودی ، ای کاش با تو روبرو نمی شدم… و از این قبیل جملات دیگر را در هنگام عصبانیت استفاده نکنید تا بعدا پشیمان نگردید.


نوشته از: مطواع کبیر

How
You Feel
In Kabul?