ویژگی های یک رهبر خوب

خداوند بزرگ نسبت به تمام موجودات زنده توانایی، استعداد، خلاقیت و ابتکار بیشتری را برای انسان ها منحیث یک موجود با قدرت عطا نموده است، که از جمله می توان توانایی و استعداد رهبر شدن آن ها را نام برد که در فطرت شان جا گرفته است. بنابر این عطیه خداوند معلوم می شود که هر انسان می تواند رهبر شود، اما رهبر شدن بخصوص رهبر واقعی و خوب کار آسان نبوده، زیرا موضوع رهبر شدن نه تنها زمانگیر است بلکه برای این امر تلاش و زحمات شباروزی نیز درکار است. ممکن است در زنده گی با افرادی زیادی در جامعه روبرو شویم که ادعا می کنند توانایی و مهارت رهبر شدن را دارند، اما برخلاف آن دیده می شود که افراد معدودی واقعاً از آن خصوصیت ها و مهارت های رهبری بهره مند هستند. نکته مهم این است که چه خصوصیاتی این افراد را از بقیه جدا می کند و چگونه می توانیم این خصوصیات را در خود ایجاد کنیم. در این نوشته سعی کردیم تا چند ویژه گی رهبران خوب را ذکر کنیم.

صداقت: یکی از مهم ترین ویژه گی ها نه تنها در بحث رهبری، بلکه درزمینه خصوصیات انسانی به حساب می آید. فرد باید با خودش و تیمش و اهدافش صادق باشد. عامل مسوولیت پذیری و پاسخگویی، صادق بودن را برای فرد با اهمیت تر می کند و به تعیین اهدافی واقع بینانه در زنده گی او کمک می کند.

بر قراری ارتباط: مهارت برقراری ارتباطات از خصوصیات برجسته رهبری است. یک فرد نه تنها باید ایده داشته باشد، بلکه توانایی آن را داشته باشد که بتواند ایده یی خود را به شکل موثر به دیگران منتقل نماید.

اعتماد به نفس: رهبران واقعی اعتماد به نفس بالایی دارند. آن ها احساس می کنند که ظرفیت و توانایی آن را دارند که از حد متوسط بالاتر بروند و باعث پذیرفتن کار ها شوند. معمولاً این اعتماد از این واقعیت ریشه می گیرد که آن ها افراد بسیار با مهارت هستند و می دانند برای حل مسایل چه باید کرد.

فداکاری: رهبر شدن موقعیتی سخت است، چون نیاز به مقابل شدن و کنترول بسیار زیاد دارد. این ممکن است زنده گی شخصی شما را هم درگیر کند. اما مهم این است که یک رهبر خط متمایز کننده بین زنده گی شخصی و زنده گی کاری خود بکشد.

هدف محوری: همان گونه که همه ما می دانیم یک رهبر خوب یک آینده نگر خوب است. او باید قادر باشد تا اهداف بلند مدت تعیین کند و از آن مهم تر این که بتواند تمام وسایل لازم برای دست یابی به آنها را فراهم نماید.

قدرت انگیزش: رهبر خوب پیروان و تیم خود را برای دستیابی به رویا های بزرگ برمی انگیزد. رهبر باید الهام بخش باشد و برای عضای تیمش باید بهترین الگو باشد. نه تنها فقط صحبت هایش بلکه تمام اعمالش باید به افراد گروه و تیمش انگیزه دهد.

شجاعت: یک فرد موفق کسی است که زمانی که دیگران عقب نشینی می کنند، دست به یک ریسک حساب شده می زند. چنین فردی می تواند یک رهبر خوب باشد. رهبر باید به اندازه کافی شجاع باشد تا فرصت ها را شناخته و از آن بالاترین بهره را ببرد.


نوشته از: الهه مقصودی    

How
You Feel
In Kabul?