پنج عادت تضمینی که شکست در زندگی تان را حتمی می‌سازد

در این نوشته قصد دارم پنج عادتی که شکست  را در زندگی تان قطعی می‌سازد را بازگو سازم. اگر شما دارای چنین عادت ها هستید لطفا آن را کنار بگذارید:

عدم برنامه ‌ریزی: ولو اهداف خیلی بالایی داشته باشید ولی برنامهٔ منظم برای رسیدن به آن مد نظر نگیرید مطمئن باشید که در اهداف تان موفق نخواهید گشت. شما ابتدا اهدافی را که در سر دارید در چارچوب برنامهٔ منظم تنظیم کنید بعد به راحتی قدم به قدم با برنامهٔ تان همگام شوید، تا شما را به سوی موفقیت رهنمون بسازد. به طور مثال فردی در بارهٔ گنجینه یی شنیده است و می‌خواهد آن را بدست بیاورد اما نقشه یی که او را به گنجینه برساند موجود نیست از این رو فرد مذکور سرگردان گشته شاید زمان زیادی را در برگیرد تا به هدفش برسد. به همین طور داشتن برنامه ریزی منظم به مثابهٔ داشتن نقشه و رسیدن به هدف به اسرع وقت است.

ترس از امتحان: افراد کمالگرا می خواهند در هر امتحانی نمرات بالا داشته باشند و هیچگاه شکست نخورند. می خواهند همیشه از ایشان قدردانی و تمجید صورت بگیرد… و غیره. اما کمالگرایی بیش از حد خوب نیست. از شکست نباید ترسید چون در عقب هر شکست، پیروزیی نهفته است. لذا کسانی که از خود ‌آزمایی و امتحان می ترسند در واقع خود شان را به شکست های پی در پی نزدیک می‌سازند. فرض مثال برخی از جوانانی که در جریان آمادگی کانکور اند از بیم ناکامی و بی نتیجه ماندن در این آزمون، می‌هراسند و بیشتری از ایشان امتحان شانس اول شان را به تعوق می‌اندازند اینها همه نشانگر ترس  در برابر امتحان است.

نا امیدی زود هنگام: افراد سست اراده، زود‌تر احساس ناامیدی می‌کنند و جالب است بدانید که افراد خودشیفته علی الرغم خود شیفته‌گی شان با کوچکترین انتقاد سرخورده و ناامید می گردند. این ناامیدی های بی مورد، انسان را به انزوا کشانده به شکست نزدیکتر می‌سازد. مثلا فردی می‌خواهد زبان انگلیسی بیاموزد و در پله های نخست آموزش قرار دارد. طبیعی است که در این راه به مشکل مواجه می‌گردد. شاید هم مورد انتقاد استاد قرار بگیرد به همین طور مشکلات دیگر بالایش فشار وارد کرده به کلی از آموختن زبان دوم دلسرد شده نا امید می‌گردد. اینجاست که خودش را به شکست مواجه ساخته و برای خود تلقین می‌کند که « انگلیسی برای من نیست» « من از عهدهٔ مشکلات آن بدر آمده نمی توانم»« من نمی توانم زبان دوم بیاموزم» با تلقین این جملات ناامیدی را با مغز و استخوان احساس کرده شکست می‌خورد.

باور نداشتن: انسانها از توانایی های زیادی برخوردار اند کافی است بالای خودشان باور کنند و در راه موفقیت گام های مثمر بگذارند. نداشتن اعتماد به نفس و نا دیده گرفتن استعداد و توانایی انسان را ورشکسته می‌سازد.

بهانه تراشی: این کار، راه دیگری است که شکست انسان را قطعی می‌سازد. مثلا فردی در راه رسیدن به اهداف زندگی‌اش بهانه تراشی می‌کند به اصطلاح کار امروز را به فردا واگذار می‌کند و از این رهگذر تیشه به ریشهٔ خودش می‌زند.


نوشته از: مطواع کبیر

How
You Feel
In Kabul?