چهار مقاومت مدنی که دنیا را تغییر داد

مارتین لوتر کینگ: وی از جمله چهره های اصلی مبارزات حقوق مدنی و یکی از فعالان سیاسی ایالات متحده آمریکا بوده است. او با مبارزات مسالمت‌آمیزش، تعصب نژادی را که سالیان سال دامنگیر مردم سیاه پوست ایالات متحده امریکا شده بود، از میان برداشت. تأکید او برآن بود تا همه مردم چه سیاه پوست باشند چه سفید پوست چه زن باشند و چه مرد، باید از حقوق مساوی برخوردار باشند.  لوتر کینگ در مبارزاتش از تاکتیک های بدون خشونت استفاده می کرد این تاکتیک های او باعث شد تا مسأله جدا سازی نژادی در سطح ملی مطرح شود. لوتر کینگ برای رسیدن به این هدفش کوشش های فراوان نمود سرانجام موفق به دریافت جایزه نوبل شد. و مارش واشنگتن بزرگترین تظاهرات این مقاومت مدنی بود که در آن آقای کینگ سخنرانی معروف اش را به نام ” من رویایی دارم…“ را ایراد نمود. 

نلسون ماندلا: آقای ماندلا نخستین رئیس جمهورافریقای جنوبی و رهبر جنبش ضد اپارتاید بود. وی همچون مارتین لوترکینگ در برابر تعصب نژادی مبارزه می کرد و به دلیل  همین مبارزاتش ،مدت بیست و هفت سال زندانی شد  و پس از مدت طولانی که از زندان رها شد،از هدفش دست نکشید بلکه به مبارزاتش ادامه داد و در بدل خدمات بی شایبه اش درپیوند به صلح ، برندهٔ جایزه نوبل گردید و همچنان به عنوان اولین رییس جمهور افریقای جنوبی در اولین انتخابات ریاست جمهوری که سیاه پوستان هم شامل آن بودند انتخاب گردید.

ماهاتما گاندی: او رهبر ملی و معنوی سر زمین هند و رهبر هندیان افریقای جنوبی در مبارزه برای بدست آوردن برابری سیاسی و اجتماعی  بود. او مبارزهٔ خود را علیه نیروی های بریتانیا به گونهٔ مسالمت آمیز آغاز کرد. هدف اصلی گاندی برطرف نمودن نیرو های بریتانیا از خاکش ، و بدست آوردن استقلال سیاسی و اقتصادی بود بدین ملحوظ  با تحریم لباس های خارجی در کشورش ، به اقتصاد بریتانیا ضربه وارد کرد. یکی از مهمترین مبارزات مسالمت آمیز وی در مقابل استبداد، مارش ”نمک“ به مصافه ای بیشتر از ۳۸۰ کیلومتر ازشهر حیدر آباد الی شهر دندیب بود. که هدف آن مبارزه در مقابل مالیه دادن برای استفاده نمک به حکومت بود. او در اثر همین مخالفت هایش علیه دولت بریتانیا و سایر مبارزاتش، بار ها زندانی گردید ولی هر باری که از زندان رها می شد دوباره به مبارزه ادامه می داد تا اینکه پس از تلاش های فروان به استقلال دست یافت و نیرو های بریتانیا را از خاکش بیرون ساخت.

آبرهام لینکلن: لینکلن ، شانزدهمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و پنجمین رهبر بزرگ دنیا است. وی کسی است  که توانست قانون برده داری را در ایالات محتده آمریکا عزل نماید بدین سبب در انجمن ضد برده داری کار کرد تا اینکه موفق به لغو این قانون گردید وی بابت این همه  تلاش ها و مبارزاتش در پیوند به ضد برداری شهرت عظیم کسب نمود و برای همیش در یاد و خاطر مردم آمریکا باقی ماند.

How
You Feel
In Kabul?