چگونه خاطرات بد را فراموش کنیم:

زندگی ترکیبی از زهر و پادزهر ، تاریکی و روشنایی غم و شادی، شکست و پیروزی است. گاهی در فراز آسمان های موقفیت و خوشبختی سیر می کنی و گاهی به شدت زمین می خوری. گاهی در های شادی  وپیروزی خود به خود به رخت باز می شوند و گاهی امید ها و آرزو هایت گره محکم می خورند به اصطلاح زمین سخت و آسمان دور به نظر می رسد. داد می زنی کسی به دادت نمی رسد به هر دری می زنی باز نمی شود. سرانجام خسته می شوی و گوشه یی نشسته سکوت می کنی چرخ زمان بی وفقه می چرخد، شکست ها و زمین خوردن هایت را نیز با خودش می برد اما یادواره های تلخ آن همواره مزاحم ذهنت می گردد، نمی گذارند آب خوشی از گلویت فرو برود چهره ات را رنجور نمایان می کند و لحظات گرانبهای زندگی ات را ویران می سازد هر باری که خاطرات بد دم چشمت ظاهر گردد ناراحتی را در مغز و استخوانت حس می کنی. نگران نباشید دوستان! در این متن می خواهم تکنیک هایی را جهت فراموشی یادواره های بد، بیان کنم در ادامه با کابل انسایدر همراه باشید:

از بین بردن آثار بیرونی خاطرات بد: نشانه هایی که خاطرات بد را در ذهن تان تازه می سازد را به کلی از زندگی خویش  خط خطی کنید به طور مثال موتر شما تصادم کرده و در اثر آن تصادم، یکی از نزدیکان تان را از دست داده اید و یا خود به شدت زخم برداشته اید. هر باری که به موتر نگاه می کنید یادوارهٔ تلخ آن حاثه را در ذهن شما زنده سازد. پس بهتر است برای فراموشی آن خاطره، موتر تان را تبدیل کنید تا بتوانید آن خاطرهٔ تلخ را به با فراموشی بسپارید. و یا دوستی شما که به اندازهٔ  جان  تان برایش ارزش قایل بودید، برای تان خیانت کرده، به اعتماد شما لطمه وارد کرده و بعد راهش را گرفته و برای همیش ترک تان کرده است. زهر این بی اعتمادی ، فریب و دو رویی ، قلب و ذهن تان را زخمی ساخته و شما را به آدم روانی مبدل کرده است. آدمی که حتا خود از آن گریزان است. پس برای فراموشی آن، چیز هایی که او را به یاد شما می اندازد را کاملا از زندگی تان دور بسازید به طور مثال تصاویر، هدایا و… حتا خاطراتش را از ذهن تان پاک بسازید.

افکار منفی را در ذهن تان پرورش ندهید: با یا آوری خاطرات بد آن را در ذهن تان پرورش ندهید. متاسفانه برخی از افراد خاطرات بد را در ذهن خود همه روزه می گردانند و آن را دامن می زنند با خاتمه دادن به افکار منفی با خاطرات بد خدا حافظی کنید.

خاطرات بد را روی کاغذ بنویسید: با نوشتن خاطرات بد به اصطلاح زهر دل تان را روی کاغذ بریزید این کار موثر ترین کاری جهت فراموشی یادواره های بد و تسکین درد های ناشی از این خاطرات است. در حینی که خاطرات را می نویسید به اشتباهاتی که تبدیل به خاطره بد شده دقت کنید و نکات مثبت و منفی را از هم تفکیک نمایید تا در آینده آن خطا را مرتکب نگردید.

جا گزین کردن افکار مثبت بر افکار منفی: خود تان را بابت اشتباهات تان ببخشید زیرا سرزنش کردن خویش هیچ دردی را مداوا نخواهد کرد جملات منفی را کنار بگذارید و با افکار مثبت بر رخ زندگی لبخند بزنید و زندگی را از سر بگیرید.


نوشته از: مطواع کبیر

How
You Feel
In Kabul?