چگونه دانش‌آموزان شوخ را اداره کنیم

اگر معلم و مربی هستید و نمی دانید چگونه با دانش‌آموزان شوخ کنار بیایید و چطور صنف درسی را اداره کنید، روش هایی را که ما برای تان پیشنهاد می‌کنیم عملی سازید:

مهمترین مشکل برای یک معلم به خصوص معلم تازه کار، اداره نمودن صنف درسی و برخورد با شاگردان است. چون سر و صدای دانش‌آموزان و گستاخی های ایشان زمینه را برای تدریس درست مساعد ننموده و فضای درستی را خسته‌کن می‌سازد.

یکی از معلمانی که نخواست نامش ذکر گردد می‌گوید:« ساعت های درسی ما چهل دقیقه است اما بیشتری این زمان را صرف آرام ساختن دانش‌آموزان می‌نمایم» به راستی هم در بعض صنف های درسی معلم در جریان حرف زدن و توضح درس می باشد ولی شاگردان یا گیم می‌زنند و یا  طیاره  و کشتی کاغذی می‌سازند و یا هم کاغذ را مچاله کرده و بر فرق همدیگر پرتاب می‌کنند ادارهٔ این گونه شاگردان به واقعیت دشوار است چون ایشان نمی دانند که احترام معلم یعنی چه؟ پس چه باید کرد؟

پیشنهاد های لازم:

ـ در قدم نخست شخصیت معلم روی شاگردان تأثیر گذار است معلمی که ظاهر منظم و با دیسیپلین بوده و از اخلاق خوبی برخوردار باشد، صنف آن کمتر  نیاز به اداره کردن می‌داشته باشد چون شاگردان طبیعا به معلم خوش اخلاق و با اصول احترام نشان داده و در صنف آرام می نیشینند.

ـ اگر تازه به صنفی برای تدریس وارد می‌شوید به یاد داشته باشید که روز اول تدریس شما به حدی تأثیر گذار است که تا پایان سال اثر آن را شاهد خواهید بود. معلمان گرامی! شما باید در روز اول تدریس، شاگردان را با تمام اصول و قوانین درسی تان آشنا سازید. فرض مثال برای ایشان هشدار دهید که از حرف زدن در حین درس، گوشی آوردن به صنف ، ناوقت آمدن و کارخانگی انجام ندادن به صورت جدی بپرهیزند و کسانی که خلاف این اصول قدم بگذارند به طور قطعی از درس و امتحان محروم خواهند شد. البته این هشدار های معلم نباید در چوکات گفتار باقی بماند بل گفته های خود را عملی سازد اگر عملی نکند مطمئن باشد که شاگردان هیچگاهی به حرف هایش گوش نخواهند داد.

ـ معلم باید درس را به نحوی جالب بسازد که وقت برای گستاخی و بازی‌گوشی باقی نماند. معلم می توانید با مواد درسی رنگ به رنگ درس را جذاب بسازد و شاگردان را علاقمند درس.

ـ شاگردان را در درس سهیم بسازید اگر شما تنها به یکی دو شاگرد لایق صنف اتکا کنید دیگران موقف خود را در صنف کم ارزش دانسته و با این ذهنیت که تنبل هستند به جای توجه به درس به شوخی می‌پردازند. معلم باید به شاگردان خاطرنشان بسازد که در پایان درس از هرکسی که خواست درس را می پرسد‌ و هر کسی که درست جواب داد برایش کارت جایزه داده می‌شود. در این چنین حالات شاگردان آرام نشسته و به درس گوش می‌دهند تا به سوال معلم در پایان درس جواب بدهند.

ـ معلم باید در حین صحبت کردن صدایش را بلند و پایین ببرید و از این رهگذر توجه شاگردان را جلب کند.

ـ تشویق کردن شاگردان راه دیگری برای جلوگیری از سر و صدا داخل صنف است به طور مثال معلم به شاگردانش بگوید من بالای شما افتخار می‌کنم و آینده درخشانی را در پیشانی هر کدام تان می بینم شما سرشار از استعداد، تربیه و اخلاق هستید. شاگردان با شنیدن این حرف ها به توانایی هایی شان باورمند می‌شوند اگر با تربیه و اخلاق و با استعداد هم نباشند می‌کوشند خودشان را داخل چهار چوکات ادب بیاورند. احساس خوبی برای ایشان دست می‌دهد، احساس خود باوری. این است که هم به خود و هم به دیگران احترام می‌گذارند.


نوشته از:‌ مطواع کبیر

How
You Feel
In Kabul?