۱۰ روش برای استحکام بخشیدن روابط خانم و شوهر

.اکثر زوج ها در آغاز زنده‌گی با هم روابط خوب و عاشقانه می داشته باشند اما به مرور ایام رابطهٔ شان کم رمق گشته و از هم دلزده می گردند. به قول آناگاوالدا: همه عاشق شدن را بلدند اما فقط افراد کمی هستند که بلدند چگونه درعشق با یک نفر برای مدت طولانی بمانند پس برای طولانی نگهداشتن روابط تان به این راهکار ها توجه بفرمایید:

۱ – دروغ نگفتن: هرگز به همدیگر تان دروغ نگویید. زیرا دروغ پایه های رابطهٔ تان را سست می‌سازد. ولو کوچکترین دروغ هم باشد،  شما را نزد همسر تان بی اعتماد می سازد. فراموش نکنید که بنای زنده‌گی زن و شوهر بر پایه های راستی و صداقت استوار است اگر صداقتی در میان نباشد به زودترین فرصت رابطهٔ تان از هم می پاشد.

۲ – اعتماد همدیگر را بدست بیاورید: وقتی به همدیگر دروغ نگویید طبیعی است که خود به خود اعتماد بین تان بوجود می آید. شما با راستی و صداقت تان قسمی اعتماد همسر تان را بدست بیاورید که جای برای بی اعتمادی باقی نماند.

۳ – به همدیگر احترام کنید: درهرکاری نظرهمدیگر را خواسته و به نظریات و کارکرد های همدیگر احترام قایل شوید زیرا بی احترامی منجر به خراب شدن رابطه می گردد.

۴ – عیب های همدیگر را نادیده بگیریید: فراموش نکنید که تنها خدا عاری از عیب است ما بنده ‌گان همه عیب و نقصی داریم اما ضرور نیست به رخ همدیگر بکشیم.

۵ – وقت گذاشتن به همدیگر: همیشه بهانه یی برای وقت گذاشتن به همدیگر پیدا کنید ولو در کارها و جنجال های زنده‌ گی غرق شده باشید بآنهم لحظه یی خود تان را بیکار کرده حد اقل به همسرتان زنگ بزنید و از حال و احوال او جویا شوید . پس از ختم کاری زمانی که  خانه رفتید گوشی و دیگر وسایل مشغول کننده را کنار گذاشته و با هم حرف بزنید. به  چشمان همسر تان نگاه کرده به سخنانش گوش دهید. چنان وانمود کنید که سخنانش برای شما یک دنیا ارزش دارد.

۶ – کار کرد های همدیگر را قدردانی کنید: یک خانم تمام روز در خانه کار میکند و زحمت میکشد و یا شوهر تمام روز در دفتر کار میکند وقتی به همدیگر بگویید «خسته نباشی» با همین  یک کلمه خسته ‌گی های هردو جانب بر طرف می گردد.

۷ – هرگاه با هم مشاجره کردید زود آشتی کنید: نگذارید مشاجره های تان روی روابط تان تأثیر منفی بگذارد. قهر را زودتر کنار بگذارید و از همدیگر معذرت بخواهید زیرا قهربودن به مدت طولانی عقده ها بار آورده و روابط تان را سست میسازد.

۸ – عشق تان را نسبت به همدیگر ابراز کنید: گهگاهی در یاداشتی بنویسید «دوستت دارم» و در جایی بگذارید که مورد توجه همسر تان قرار گیرد. این کار محبت تان را سرزنده نگه میدارد.

۹ – همسر تان را با دیگران مقایسه نکنید: یگانه عملی که خیلی بالای روحیهٔ همسر تأثیر بد می گذارد همانا مقایسه کردن او با دیگران است. به طور مثال « همسر فلانی را ببین ماهانه چقدر درآمد زیاد دارد  او چقدر کار می کند اما تو دست زیر الاشه نشسته ای».

۱۰ – در برابر بیماری همدیگر بی تفاوت نباشید: درموقع بیماری همسرتان کنارش باشید وازاو مراقبت و پرستاری نمایید.

اگرچه این روش های خیلی ساده به نظر میرسد اما به یاد داشته باشد که عملی کردن آن تاثیر خیلی مثبت روی روابط تان خواهد گذاشت.


نوشته از: مطواع کبیر

 

How
You Feel
In Kabul?