۴ هوسانه مشهور خمیری وطنی

خمیر جز مهم غذای روزمره مردم افغانستان به شمار می‌رود. در هر سه وقت غذا در پهلوی دیگر مواد خوراکی٬ خمیر به اشکال مختلف سر سفره افغانها وجود دارد٬ چه این خمیر به شکل نان تنوری باشد٬ یا کلچه و خجور و یا هم آش و مکرونی. این خمیر در پهلوی این غذا ها شهکار های دیکری نیز دارد. افغانها از خمیر هوسانه های متعددی تهیه می کنند. این خمیر با دیگر اجزایش در آب جوشانده می‌شود و غذا هایی مثل منتو و آشک تهیه می‌شود٬ و یا هم در روغن سرخ می‌شود و بولانی و سمبوسه می‌شود. با در نظر داشت رول مهم خمیر در این مقاله در مورد پنج هوسانه‌یی صحبت می‌کنیم که خمیر جز مهم آن است.

هوسانه به غذاهایی گفته میشود که اکثریت مردم، گاهی و یا اکثر اوقات هوس خوردن آن را دارند. ولی طزر تهیه‌ی آن اندکی مشکل و زمانگیر است. با آنهم آماده کردن هوسانه، ارزش زحمت کشیدن و زمانگیر بودن را دارد، چون به طور معمول، هوسانه‌ها از جمله غذاهای لذیذ و خوشمزه اند.

آشک: آشک از خمیر و گندنه تهیه می گردد. خوشبختی در این جاست که گندنه از جمله سبزی هاییست که در افغانستان به شکل وافر یافت می شود. اما برعکس، در کشورهای خارجی، گندنه به ندرت پیدا می شود و افغانهای مقیم خارج از تهیه کردن آشک تا جایی محروم شده اند.

maxresdefault

منتو: هوسانه ی دیگری منتو است. منتو، از جمله غذاهایی است که نه تنها در افغانستان، بل در خیلی از ممالک دیگر نیز به‌نام غذای خوشمزه و مشهور افغانستان شهرت دارد. این هوسانه نیز از خمیر و گوشت قیمه تهیه می‌گردد و طرفداران زیادی هم در داخل افغانستان و هم در خارج  از کشور دارد.

Mantoo-9628

آیخانم: آیخانم٬ هوسانه ی است که بیشتر در میان کابلی‌ها رواج دارد. این هوسانه از خمیر، گوشت قیمه، سمارق، بادنجان رومی، پیاز و مرج دلمه تهیه می‌گردد. در این هوسانه، سبزی‌های یاده شده باید به شکل چهار کنج خرد شود و در داخل رول خمیر جا به جا گردد. نباید فراموش کرد که اجزای مشترک این سه هوسانه -آشک منتو و آیخانم- چکه یا قروت است. در ضمن قورمه کوفته‌ی پاشان قیمه- بالای این هوسانه‌ها علاوه می‌گردد تا مزه ی آن چند برابر شود. در عدم موجودیت کوفته‌ی قیمه، از قورمه‌ی بادنجان رومی نیز می‌توان استفاده کرد.

14515655_272454676488847_5798357449060646912_n

بولانی: هوسانه ی دیگر بولانی است. این هوسانه نیز از خمیر تهیه می‌گردد و محتویات داخل آن می‌تواند از مواد مختلفی همچون گندنه، کچالوی جوشانده شده، کدو، زردک و یا در بعض حالات از ترکیب پیاز، بادنجان رومی، گشنیز و مرچ باشد. البته فرق میان بولانی با سه هوسانه‌ی قبلی -در حالیکه همه از خمیر ساخته می‌شوند- این است که خمیر هوسانه‌های قبلی در آب، ولی خمیر بولانی در روغن جوش داده می‌شود. همچنان می‌توان بولانی را از جمله‌ی غذا های سرخ شده نیز حساب کرد.

1200px-Bolani_Afghan_bread_01

How
You Feel
In Kabul?