استرس را با ورزش درمان کنید

 استرس، شرایط یا احساسی است که در آن، فرد ازلحاظ ادراکی براین باور است که مجموع خواسته ها و انتظاراتی که از او وجود دارد، فراتر از امکانات و منابع و توانمندی هایی است که در اختیار دارد. همهٔ ما در دنیای پر هیاهویی که زنده‌گی میکنیم، خواه نا خواه دچار تنش های روانی یا استرس قرار میگیریم ؛ به طور مثال: وقتی آزمون دشواری در دانشگاه داشته باشیم ، یا مصاحبهٔ مهم کاری، و یا هم در جلسهٔ دفاع از پایان‌نامه، مشکلات امنیتی… و غیره، دچار استرس میگردیم. افراد برای مهار کردن استرس خویش، راه های متفاوتی را تجربه میکنند ولی درمیان همهٔ راهکارها، ورزش به حیث روش موثری در تمام جوامع بشری جایگاه خاصی پیدا کرده است. تحقیقات نشان داده است که ۶۵ درصد از جوانان پس از توصل به ورزش، استفاده از مواد نشه‌ آور را ترک نموده اند بدین سبب ما در این متن نقش ورزش هایی موثر که میزان استرس را کاهش میدهند، بیان می داریم:

یوگا: این ورزش برای آرام سازی ذهن خیلی مفید است. عده یی  این ورزش را ویژهٔ بانوان میدانند درحالی که آقایان نیز میتوانند از آن استفاده بکنند. انجام ورزش یوگا باعث آرامش روح انسان میگردد و آن را تقویت می بخشد. این ورزش به شما اجازه میدهد تا با خود خلوت کنید، به اعماق افکارتان غرق شوید و ذهن تان را از افکارمنفی پاک بسازید .

بوکس: وقتی عصبانی بودید و استرس بر تمام وجود تان چیره گشت، بهتراست دستکش های بوکس را بردست کنید و کیسه بوکس را به شدت بزنید تا زمانی که خشم تان فروکش گشت ادامه بدهید. این ورزش برای برطرف کردن استرس خیلی مفید است.

پیاده روی: صبح ها زود ترازخواب بیدار شویید و مدت نیم ساعت پیاده روی نمایید دراین جریان به چیزهای امیدوارکننده بیندیشید. این عمل سبب میشود تا میزان استرس تان پایین بیاید.

وزن برداری: ورزشی است که انجام آن انرژی منفی را به انرژی مثبت مبدل میسازد. نتایج مطالعات نشان میدهد. که وزن برداری هورمون اندروفین را درمغزترشح میکند و دراثرآن روحیهٔ انسان تقویت میگردد. در ضمن باعث تقویت قلب و قوی  نگهداشتن عضلات میگردد.

تینس: ازجمله ورزش هایی دیگرکه باعث کاهش استرس میگردد، تنیس است. این ورزش هورمون اندروفین را درمغز ترشح میکند. اندروفین که به نام هورمون شادی نیز یاد میشود، خلق و خوی را کنترول میکند. پس برای مهار کردن میزان استرس بهتر است از آن استفاده نمایید.

دوش: دوش هم از جمله ورزش هایی است که تاثیر مثبت روی سلامت روانی به جا میگذارد پس برای بهبود حالت افسرده‌گی و استرس روزانه به طور منظم مدت پانزده یا بیست دقیقه دوش نمایید.

پس از اینکه ازفواید ورزش درخصوص سلامت روانی آگاه شدید، لازم است همه روزه، ورزش های یاد شده را انجام دهید زیرا اجرای آنها، جریان خون مغز را افزایش میدهد و دراثر آن، از دست رفتن نسج حجروی را که در سن ۴۰ سالگی آغاز میگردد، به تعویق می اندازد. در ضمن سلامت جسمی و روانی تان را تضمین کرده و زنده‌گی سالم وعاری ازاسترس و سرخورده‌گی خواهید داشت


نوشته از:مطواع کبیر

 

How
You Feel
In Kabul?