تخنیک ‏های ناب پهلوانی

پهلوانی، یکی از ورزش‏های دیرینه‏ و با پیشینه‏ی تاریخی در وطن ما می‏باشد که جوانان و نوجوانان شوق و علاقه‏ی بسیار زیادی به این رشته دارند. رشته پهلوانی اولین ورزشی بود که ورزشکار افغان پهلوان ابراهیم  ترکمنی در المپیک مقام پنجم را از آن خود کرد. این رشته‏ی ورزشی با تخنیک‏های نابی که دارد یکی از پرطرفدار‏ترین رشته‏های ورزشی در افغانستان می‏باشد.

روی دست: نخستین فنی است که به پهلوان تازه‏وارد در رشته‏ی پهلوانی یاد می‏دهند. در این تخنیک اجرا کننده باید طوری عمل کند که دست حریف بالای سر شانه‏اش باشد. اجرا کننده‏ی فن روی دست، باید حریف را از سر شانه به‏طرف خود بکشد. حریف را در بغل ببندد. تخنیک روی دست تنها دو نمره دارد. این فن یکی از تخنیک‏های ابتدایی رشته پهلوانی می‏باشد.

کله زَنگ: یکی از تخنیک‏های مشکل، اما بسیار مفید در این رشته می‏باشد. در اجرای این فن، باید یک دست از قسمت بازوی حریف بسته شود و دست دیگر در میان هردو پای حریف باشد. حریف به‏طور قوس مانند باید بالای شانه‏های اجرا کننده‏ی تخنیک قرار بگیرد. در غیر آن اجرای فن اشتباه می‏باشد. اگر این تخنیک به‏صورت کامل اجرا شود شش نمره و اگر نیمه اجرا شود چهار نمره دارد.

قوله: یکی از زیبا‏ترین فن‏های کُشتی می‏باشد. در اجرای این فن باید اجرا کننده‏ی تخنیک، یک دست را زیر بغل حریف برده و با پای خود، هردو پای حریف را به کمک سورین بالا کند و به زمین بزند. این تخنیک 6 نمره دارد.

فتیله پیچ: در این تخنیک وقتی حریف روی زمین باشد از پایین اجرا می‏شود. در اجرای این حرکت، اجرا کننده‏ی فن باید یک پای حریف را در زیر بغل خود قید کند و پای دیگر حریف را به‏طور قیچی روی پای گرفته شده قرار دهد و فن را اجرا کند. در هر چرخی که حریف می‏زند دو نمره به نفع اجرا کننده ثبت می شود.

قپان: این تخنیک از قسمت بالای کمر اجرا می‏شود. در این تخنیک، اجراکننده، تنها سر حریف را زیر بغل، قفل کرده و حرکت را انجام می دهد. اگر این فن پوره اجرا شود چهار نمره دارد.

شانه گردان: این حرکت از قسمت بالاتنه انجام می‏شود. اجراکننده‏ی تخنیک، دست حریف را روی شانه گذاشته و خود را به سمت حریف دور می‏دهد. او را به پشت خود بالا نموده و فن را اجرا می‏کند. اگر این تخنیک به‏صورت درست اجرا شود حریف، ضربه‏ی فنی می‌شود و یا چُت (میبازد).

چپه: چپه، از فن‏هایی است که از قسمت کمر به بالا اجرا می‏شود. این فن، زمانی می‏تواند به اجرا درآید که هر دو حریف بغل در بغل باشند. اگر این تخنیک به‏طور کامل اجرا شود شش نمره برای اجرا کننده دارد. این حرکت یکی از زیبا ترین فن‏های کشتی می‏باشد.

پیچ: این تخنیک تقریبن همانند شانه‏گردان است، اما کمی متفاوت‏تر. در شانه‏گردان از قسمت بند دست اجرا کننده فن؛ اجرا می‏شود. اما تخنیک پیچ، از قسمت بازو اجرا می‏شود طوری که دست حریف را روی شانه می گذارد و اجرا‏کننده خود را به سمت حریف چرخ می‏دهد. حریف را به پشت خود بالا نموده و فن را اجرا می‏کند. اگر این تخنیک به‏صورت درست اجرا شود حریف، ضربه‏ی فنی میشود و یا چُت (میبازد).

کله خونی: یکی از فن‏های مهم در پهلوانی است که تنها برای چُت کردن –خارج کردن از بازی- حریف به‏کار می‏رود. در اجرای این فن، اجرا کننده باید سر، گردن و پا‏ها را به طور هم‏زمان ببندد و پشت حریف را به دوشک برای سه ثانیه بچسپاند.

کله تَو: این فن از قسمت پایین، در روی دوشک  انجام می‏شود. در این تخنیک، اجراکننده دست، سر، و گردن را یکجایی زیر سینه می‏گیرد و می‏فشارد. اگر این تخنیکبه صورت درستی اجرا شود دو نمره به نفع اجرا کننده ثبت خواهد شد.

How
You Feel
In Kabul?