حرکات ورزشی برای بهبود درد کمر

امروزه بیشتری از مردمان مان از درد های عضلاتی شکایت دارند برخی در ناحیهٔ کمر ، عده یی در قسمت ماهیچه ها و ران‌ها  و شمار دیگر در قسمت ستون فقرات و گردن خویش احساس درد می کنند و یکی از انگشتان پا های شان بی حس می گردد. افراد مبتلا به این درد ها علایمی دارد و آن اینکه تمرکز فکری شان را تا حدی از دست می دهند. دچار فراموشی لحظه یی می گردند.فرم نشستن شان نورمال نمی باشد. در قسمت کشالهٔ ران و زیر شکم احساس درد می کنند.  گاهی تنگی نفس نیز برای شان دست می دهد.توانایی راه رفتن به شکل مناسب را نمی داشته باشند. گاهی پا های شان بی حس شده و حالت سوزن سوزن را به خود می گیرد. اگر جلو این معضل گرفته نشود، ستون فقرات شان خمیده می شود.این بیماران با وجود مراجعه به داکتران بیشمارو استفاده از ادویه های این و آن،  باز هم  درد شان پایان نمی یابد و گاهی از سوی داکتران پاسخ رد، گرفته نا امید می شوند اما جایی نا امیدی نیست در این متن برخی از حرکات ورزشی را خدمت شما بیان می کنیم که برای بهبود بیماری دیسک کمر یاری تان خواهد نمود.

اما قبل از توضیح راهکارهای ورزشی جا دارد گفته شود که افراد مبتلا به دیسک کمر یا کمر دردی و درد عضلات یک سلسله پرهیزهایی را مد نظر بگیرند ؛به طورمثال: از خوردن انواع ترشی ها ، از خربوزه و تربوز و بادرنگ …بپرهیزند و در عوض از انواع مربا ها ، عسل ،شیر، خرما … می توانند استفاده بکنند.حالا می پردازیم به توضیح حرکات ورزشی:

این حرکات در مجموع به سه نوع تقسیم شده اند

۱ – حرکات پایین تنه که شامل پنج حرکت است

۲ – حرکات میان تنه که شامل دو حرکت است

۳ – حرکات بالا تنه که شامل ۴ حرکت است.

حرکات پایین تنه:

۱ – به کمر بخوابید و پا های تان را تا زانو خم کنید بعد  زانو های تان را باز و بسته کنید

۲ –  به کمر بخوابید و زانو های تان را به شکل چرخه یی حرکت بدهید.

۳ – به کمر بخوابید و پاهای تان را یکی روی دیگر سوار کنید و به اندازهٔ ۴۵ درجه به چپ و راست حرکت دهید.

۴ – به کمر بخوابید و با هر دو دست تان یکی از زانو های تان را به سمت شکم کش دهید و بعد رها سازید.

۵ – به کمر بخوابید و با پا های تان حرکات دو چرخه یی را انجام دهید مثل اینکه دو چرخه یی را می رانید.

حرکات میان تنه

۱ – حرکت نیمه دراز نشست یا حرکت شکم است: یعنی به کمر بخوابید تا حد کمر، از زمین بلند شویید و دوباره به حالت اولی بر گردید به شرطی که کمر از زمین کنده نشود.

۲– چپ و راست کردن متکا یا بالش: به کمر بخوابید و بالشی را با دو دست تان محکم گرفته به سمت چت و راست تان حرکت دهید.

حرکات بالا تنه:

۱ – دایرهٔ فرضی با دو دست کشیدن:  در حالیکه  به کمر خوابیده اید با دو دست تان حرکات  دایره یی را انجام دهید .این دایره را از قسمت بالای شکم تان شروع کند و از بالای سر تان عبوردهید  دوباره بالای شکم قرار دهید.

۲ – حرکت پروانه با دو دست:  در حالیکه به کمر خوابیده اید کف دست های تان به بالا و پشت آن به زمین بگذارید و هر دو دست تان را بالا و پایین حرکت دهید.

۳ –حرکت پرواز با دو دست: در حالیکه دراز کشیده اید و زانو های تان خم است ،دست های تان را به گونهٔ راست در دو طرف کمر تان قرار دهید در این حالت دست های تان را از قسمت کمر به سمت سر تان حرکت دهید طوری که پشت هر دو دست در بالای سر تان با هم تماس کند.

۴ – انجام حرکت ضربه: به کمر بخوابید و دو دست تان را به امتداد شانه های تان راست قرار دهید بعد آنها را بالا کرده و به شکل علامت چلیپا باز و بسته کنید.

به یاد داشته باشید که این حرکات همه روزه انجام میشود . هرحرکت باید بیست بار انجام شود. در ضمن فراموش نکنید که با انجام این حرکات دردی در قسمت نشیمنگاه تان احساس خواهید کرد اما جایی نگرانی نیست چون این درد ها وقفه یی بوده و زود برطرف می شود.


نوشته از: مطواع کبیر

How
You Feel
In Kabul?