راشد خان آرمان در ردهٔ دوم توپ اندازان جهان قرار گرفت

راشد خان آرمان نامی که خیلی زود جهانی شد، بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان در سال2017 دومین ویکت گیر جهان در بازی های پنجاه آوره کرکت شناخته شد. راشد خان در 16 بازی پنجاه آوره، 43 ویکت به دست آورد و پس از حسن علی بازیکن پاکستانی در جایگاه دوم قرار گرفته است. حسن علی در 18 بازی 45 ویکت بدست آورده و در جایگاه اول قرار گرفته است و هم چنان جسپریت بومرا، توپ انداز هندوستانی در 23 بازی 39 ویکت گرفته و در جایگاه سوم قرار گرفته است. وی در اواخر سال ۲۰۱۷  در رقابت های عمومی جهان با گرفتن هشتاد ویکت در ردهٔ دوم توپ اندازان جهان قرار گرفت.

راشد خان در سال 1998 در ننگرهار به دنیا است. این ملی پوش کرکت کشور در بازی های یک روزه در سال 2010 برای نخستین بار با پیراهن تیم ملی در بولیویا در برابر زمبابوی داخل مسابقه و در سال 2016 در شارجه در آخرین بازی در ترکیب تیم ملی کرکت افغانستان در بازی های یک روزه نیز در برابر زمبابوی به میدان رفت. راشد خان نخستین بار در بازی های بیست آوره در سال 2015 شرکت کرد و آخرین دیدار وی در ترکیب تیم ملی کرکت افغانستان در بازی های بیست آوره در هند در برابر ویستاندیز بازی کرد.       

آنچه در کارکرد های راشد خان در جریان شرکت وی در 55 رقابت ملی و بین المللی 20 آوره در جریان سال 2017 برجسته شده است، گرفتن 77 ویکت است. با سنجش تمام بازی های راشد خان در سال گذشته، وی توانسته است که به گونه اوسط در هر آوره امتیاز کمتر از شش دوش به تیم حریف بدهد و تیم های حریف بتوانند در مقابل هر توپی که راشد پرتاپ می کند، کمتر از یک دوش انجام دهند. راشد خان در بهترین بازی 20 آوره سال در مقابل ایرلند توانست پنج بازیکن حریفرا حذف کند، حالانکه در جریان بالنگ راشد تیم مقابل توانست فقط سه دوش انجام دهد.

راشد در بخش بیتنگ درهفت بازی برای تیم ملی کرکت کشور 80 دوش انجام داده است و در رقابت های بیست آوره در 14 مسابقه 49 دوش ثبت کرده است. این بازیکن جوان کشور هم چنان در توپ اندازی در رقابت های یک روزه در 7 دیدار با انداختن 403 توپ 274 امتیاز به رقیبانش داد، اما یازده ویکت نیز برای افغانستان گرفت. او در رقابت های بیست آوره 14 بار به میدان رفته است و با انداختن 330 توپ 376 امتیاز به رقیبانش داد و 19 ویکت برای کشور به دست آورد.

محمد نبی عیسی خیل دیگر بازیکن تیم کرکت ملی افغانستان است که در کنار راشد خان برای تیم سن رایزرس حیدرآباد بازی می کند. آی، پی، ال لیگ  برتر کرکت هندوستان است که ستاره های کرکت جهان برای تیم های مختلف این لیگ بازی می کند و این لیگ این دو بازیکن تیم افغانستان را نیز خریداری کرده است.


نوشته از: الهه مقصودی

How
You Feel
In Kabul?