چشمان تان را ورزش دهید و بینایی آن را تقویت نمایید:

بدون شک چشم ها، اساسی‌ ترین عضو بدن انسان را شکل می دهند. اگر از انسانی، بینایی چشمش را بگیری به این معنا که جهانش را گرفته‌ای زیرا ارزش زندگی در این کرهٔ خاکی  همه و همه در گرو بینایی چشمان انسان وابسته است.                                                                       

دوستان باید بدانید که چشم های ما برای حرکت کردن طراحی شده و ثابت نگه داشتن دائمی آنها جلوی کامپیوتر و تلویزیون باعث تنبل شدن عضله های چشم و ضعیف شدن آن ها میشود. امروزه که عصر کامپیوتر و انترنت است بسیاری از ما و شما ساعات زیادی از روز را در جلوی کامپیوتر و گوشی مصروف می باشیم غافل از اینکه اضرار زیادی را در قبال دارد. در این متن می خواهم حرکات  ورزشی را جهت متحرک ساختن چشم ها، در ضمن تقویت بینایی آن بیان نمایم در ادامه با کابل انسایدر همراه باشید.

۱ ـ سه مرتبه به دور ترین نقطهٔ سمت راست تان نگاه کنید و پس از پنج ثانیه دوباره به حالت اول برگردید.

۲ـ سه مرتبه به دور ترین نقطه به سمت چپ تان نگاه کنید و پس از پنج ثانیه دوباره به حالت اول برگردید.

۳-  سه مرتبه کرهٔ چشم تان را به بالا ترین نقطه، بالا ببرید و پس از پنج ثانیه به حالت اول برگردانید.

۴ ـ سه مرتبه کرهٔ چشم تان را به پایین ببرید و پس از پنج ثانیه به حالت اول برگردانید.

۵ ـ به مدت سه ثانیه چشم های تان را به جهت عقربه ساعت بچرخانید بعد به حالت اول بیاورید.

۶ ـ به مدت سه ثانیه چشم های تان را به خلاف عقربهٔ ساعت بچرخانید بعد به حالت اول بیاورید.

۷ ـ برای پنج ثانیه به دور ترین نقطه یی که در اطراف تان است نگاه کنید بعد به حالت اول درآورید

۸ –  راست و آرام بنشینید و چشمان تان را بسته نگه دارید بعد ابرو های تان را تا می توانید بالا ببرید و پلک های تان را طرف پایین ببرید این کار را مدت پنج بار انجام دهید.

علاوه بر این حرکات ورزشی، روزانه یک گیلاس آب زردک بنوشید ، در قبل خواب آرایش چشم تان را تمیز کنید ، در بیرون از خانه عینک های آفتابی مطابق هدایت داکتر استفاده کنید و در صورت خسته‌گی مفرط، دو کیسهٔ چای را تر کنید و برای مدتی روی چشمان تان قرار دهید ، اگر روزانه ازچندین ساعت مصروف کامپیوتر و گوشی هستید حتمی روزی یک عدد سیب بخورید. انشاء الله با این روش ها خسته‌گی های چشم تان رفع شده در ضمن بیانی آن نیز تقویت می گردد.


نوشته از: مطواع کبیر

How
You Feel
In Kabul?