چند حرکت ورزشی برای کارمندان و پشت میز نشین ها

سلامتی مهم ترین رکن یک زنده گی سالم، موفق و شاد است. اکثر ما دست کم هشت ساعت از روز مان را پشت میزکارمیگذرانیم واین نشستن های طولانی عوارضی جسمی و روانی زیادی دارد. بیشتر کسانی که به صورت طولانی پشت میز کار می کنند، دارای پشت خمیده هستند و در دراز مدت گردن درد شدید هم به سراغ شان می آید. علاوه براین، مشکل دیگر نوشتن زیاد است که به عضلات مچ دست آسیب میرساند. بنابراین، ورزش ساده ترین راه برای حفظ سلامتی کارمندان در محیط کار است که به سرحال بودن و شاداب بودن شان کمک میکند. وقتی ورزش میکنید هورمون های شادی در بدن شما ترشح میشود و این موضوع برخلق وخوی شما در محیط کاری تاثیرات مثبتی دارد. پس در طول روز هنگام کارمیتوانید حرکات مفیدی را درمحل کارانجام دهید. شما باید بعد ازهر دو ساعت کار پشت میز حداقل 10 دقیقه ازجای خود بلند شوید وچند حرکت سبک انجام دهید وخستگی عضلات و مفاصل را از خود بیرون کنید.

حرکت گردن: کافی است از سرجای تان بلند شوید، گردن را آرام به سمت راست خم کنید و بعد سر جای اول برگردانید و همین حرکت را به سمت چپ تکرار کنید. این حرکت را سه بار انجام  دهید.

کشش پهلو ها: دست راست را از پشت سر روی دست چپ قرار دهید، سپس به سمت چپ خم شوید. باید کشش را در پهلوی راست تان احساس کنید. همین کار را برای پهلوی چپ تکرار کنید.

حرکت شانه ها: پا ها را به اندازه عرض شانه ها باز کنید، سپس هر دو شانه را به سمت بالا حرکت دهید و بعد آهسته به جای اول برگردانید. این حرکت را چند بار تکرار کنید.

نرمش دست ها: این حرکت هم باید به صورت ایستاده انجام شود و پا ها به اندازه عرض شانه باز شود. دست ها را بالای سر بسته کنید و هر دو دست را به سمت بالا بکشید. سپس به حالت اول برگردید.

ورزش کمر: در همان حال که روی چوکی نشسته اید کمی جلو بیایید و هردو پا را روی زمین قرار دهید. دست ها را روی کمر بسته کنید، سپس کف دست ها را به کمر فشار دهید و گردن را کمی عقب ببرید.

کشش پا ها: روی چوکی راست بنشینید و پای راست را روی پای چپ قرار دهید. بعداً دست چپ را روی پشتی چوکی قرار دهید و با دست چپ پای راست را به بیرون بکشید. این حرکت را چند بار تکرار کنید.

هر 20 تا 30 دقیقه یک بار باید به چشم های تان استراحت دهید: وقتی کارمندان ساعت ها روبروی صفحه کمپیوتر می نشینند و کار شان را به این دستگاه وابسته میکنند، سبب خستگی چشم میشود. پس هر 10 تا 20 دقیقه یک بار باید به چشم های تان استراحت دهید.

منظم نشستن: چوکی شما طوری باید باشد که پشتی چوکی پایین کمر تان را به خوبی پرکند.


نوشته از: الهه مقصودی

How
You Feel
In Kabul?