چند حرکت ورزشی برای کوچک کردن شکم

چربی های دور کمر و ظاهر بدی که این چربی های اضافی به بدن می دهند ممکن است برای بسیاری از افراد آزار دهنده باشند. احتمالاً همه افراد دوست دارند که کمر باریک، زیبا و منعطف داشته باشند. چنین خصوصیاتی علاوه بر این که نشان سلامتی فرد به حساب می آید، در ترکیب بندی بدن هم تاثیر گذار خواهد بود. موثر ترین روش برای کوچک کردن شکم ترکیبی از حرکات ورزشی متمرکز روی شکم و کمر و نیز تلاش برای ثابت نگه داشتن قند خون است.

گرم کردن و آماده کردن شکم:

 در حالی که زانو ها را خم کرده اید روی زمین صاف به پشت دراز بکشید. نفس عمیق بکشید و زنخ خود را به سینه بچسپانید. با بازدم فقط سر، گردن و شانه ها را از زمین جدا کنید دست ها را به سمت پاها بکشید. بین هر حرکت مکث کنید و نفس عمیق بکشید. به آرامی به حالت اولیه برگردید، و این حرکت را هشت بار تکرار کنید.

چرخش:

 به پشت دراز بکشید دست ها را به سمت بالا و پاها را به سمت خودش دراز کنید به گونه یی که بدن شما یک خط کاملاً صاف را تشکیل دهد. با دم، دست ها را به سمت جلو بیاورید و هم زمان بالا تنه خود را از زمین جدا کنید. با بازدم در حالیکه تا نیمه بدن را از زمین جدا کرده اید مسیررا ادامه دهید و انگشت دست را به انگشت پا برسانید. دم بگیرید و حرکت را برعکس انجام دهید، در نیمه راه نفس را بیرون بدهید تا به حالت اولی برگردید، این حرکت را ده بار انجام دهید.

حلقه زدن:

 بایستید و یک پای خود را کمی جلو بگذارید، حلقه را دور کمر تان بگذارید، طوری که به قسمت پشت کمر بچسپد. به آرامی زانو ها را خم کنید، سپس حلقه را با یک فشار قوی دور کمر و دقیقاً در یک منطقه بچرخانید. وزن خود را بین جلو وعقب پاها تغییر دهید تا باسن بچرخد. این حرکت یکی از بهترین روش های آب کردن چربی های دور کمر است.

دایره در هوا:

 به پشت دراز بکشید و دست ها را پشت سر قرار دهید. عضلات شکم را منقبض و بالا تنه را آرام از روی بلند کنید. پای راست را حدود 12 سانتی متر از زمین بلند کنید و پای چپ را به سمت بالا بیاورید. حالا با کل پای چپ و در جهت عقربه های ساعت، دایره کوچکی روی هوا رسم کنید. حرکت را به صورت برعکس هم انجام دهید و هر بار چهار دایره بکشید. بعد از انجام حرکت، پا را به آرامی پایین بیاورید، به حالت شروع بروید و با پای دیگر حرکت  را تکرار کنید.

رها کردن پا ها:

 هر دو پا را به سمت بالا بکشید. نفس را داخل بکشید و شکم خود را قفل کنید. با بازدم پا ها را به آرامی پایین بیاورید تا زمانی که حدود 6 سانتی سطح زمین قرار بگیرند. مکث کنید و دم بگیرید. با بازدم پای خود را بالا و به نقطه شروع برگردانید. این حرکت را ده بار تکرار کنید.

قیچی:

 هر دو پا را به سمت بالا بکشید و آن ها را راست نگه دارید، پای چپ را پایین بیاورید تا زمانی که در 6 اینچی سطح زمین قرار بگیرد. سر و شانه ها را به سمت بالا بکشید و پشت پای راست را با دست بگیرید، به آرامی پای راست را به سمت خود بکشید. پا ها را جا به جا کنید و حرکت را تکرار کنید. این چرخه را با سرعت و بدون مکث کردن، ده بار انجام دهید.


نوشته از: الهه مقصودی

How
You Feel
In Kabul?