۶حرکت ورزشی برای خوش فرم ساختن عضلات بازو

در این نوشته چند حرکت ورزشی را جهت خوش فرم شدن بازو ها، به معرفی می‌گیریم. با ما همراه باشید:

ـ دست ها را از طرفین باز کرده و به صورت صاف (بدون شکستگی از آرنج) تا ارتفاع شانه ها بالا بیاورید تا موازی با زمین باشند. حال از محور شانه، بدون اینکه دستها خم شوند، آنها را بچرخانید. ۲۰ بار در جهت جلو و ۲۰ بار در جهت عقب. توجه داشته باشید که گردش به صورت کامل و ۳۶۰ درجه صورت گیرد.

ـ هر دو دست را بالای سر ببرید. مچ دست راست را با دست مخالف بگیرید تا دست شما قفل شود طوری که آرنج شما پشت سر شما قرار بگیرد. در این حالت با دست راست مچ دست چپ را به سمت پایین بکشید و از طرف دیگر با سرتان آرنج را به سمت عقب بکشید.

این حرکت را برای دست مخالف نیز انجام دهید. حداقل دو نوبت و در هر نوبت ۲۰ بار این کار را تکرار کنید.

ـ بایستید و با هرکدام از دستانتان یک دمبل( وزنه) را در کنار بدن خود نگه دارید، طوری که کف دستانتان به طرف یکدیگر جهت داشته باشند. یکی از دمبل ها را تا جایی بالا بیاورید که به ارتفاع شانه تان برسد و در زمانی که (پس از وقفه یی کوتاه) آن را به آرامی پایین می آورید، دمبل دیگر را بالا ببرید. این حرکت را متناوبا تکرار کنید. سعی کنید در هنگام بالا بردن دمبل ها کمر خود را ناگهان بالا نیاورید و از این کار برای بالا بردن وزنه ها کمک نگیرید (شاید به آسیب دیدگی منجر شود.)

ـ بایستید و با هرکدام از دستانتان یک دمبل را در کنار بدن خود نگه دارید، طوری که کف دستانتان به طرف یکدیگر جهت داشته باشند. هر دو دمبل را همزمان با هم تا سرحد شانه ها بالا ببرید و بعد از وقفهٔ چند ثانیه یی آن ها را دوباره به پایین برگردانید. این حرکت را چندین بار انجام دهید. سعی کنید در هنگام بالا بردن دمبل ها کمر خود را ناگهان بالا نیاورید و از این کار برای بالا بردن وزنه ها کمک نگیرید (شاید به آسیب دیدگی منجر شود)

با هر کدام از دستانتان یک دمبل را بردارید و در کنار بدن خود نگه دارید، طوری که کف دستانتان در جهت بدنتان قرار گیرد با چرخش آرنج دمبل ها را همزمان بالا بیاورید و پس از چند ثانیه دوباره آن ها را پایین بیاورید. قسمت بالایی دستتان را در هنگام این حرکت تکان ندهید.


نوشته از: مطواع کبیر

How
You Feel
In Kabul?