آیا می دانید هوش مصنوعی چیست

هوش مصنوعی شاخه یی ازعلم کامپیوتربوده درواقع دانش ساختن ماشین‌‌ ها یا برنامه‌های هوشمند است. برخی آغاز این دانش را سال ۱۹۵۰میدانند به هرو در این مقاله کوشیده ایم تا هوش مصنوعی را تا حد توان به معرفی بگیرم در ضمن ارائه بداریم که آیا هوش مصنوعی با هوش طبیعی یکسان است و یا از هم فرق دارند دیگر اینکه این هوش برتر از هوش طبیعی است و یا خیر برای دانستن پاسخ این سوالات با کلیک نمودن روی مطلب ،ادامهٔ آن را دنبال کنید.

بنیانگذاران هوش مصنوعی تعریفات گوناگونی را در رابطه به هوش مصنوعی ارائه داده اند: هوش مصنوعی، شاخه‌یی است ازعلم كامپیوتركه ملزومات محاسباتی اعمالی همچون ادراك (Perception)، استدلال(reasoning)  و یادگیری(learning)  را بررسی كرده و سیستمی جهت انجام آنها ارائه میدهد. و در تعریف دیگر،هوش مصنوعی از قرار زیر است: «هوش مصنوعی، مطالعه روش‌هایی است برای تبدیل كامپیوتر به ماشینی كه بتواند اعمال انجام شده توسط انسان را انجام دهد.» یعنی ماشینی که مانند انسان عمل کند و هوشمندی داشته باشد. سوال اینجاست که کدام ماشین می تواند شبیه به انسان عمل نماید در پاسخ باید گفت که ابزار یا ماشینی كه قرار است محمل هوشمندی باشد یا به انسان شبیه شود، كامپیوتر و امثال آن است.

یکی از شاخه های مهم، هوش مصنوعی سعی در ایجاد قوهٔ خلاقیت در کامپیوتر دارد. پیاده سازی ابتکار و خلاقیت در هوش مصنوعی، هم از نظر فلسفی و هم از نظر فیزیولوژی قابل توجه می باشد. همچنین از نظر عملی هم با پیاده سازی یک الگوریتم مخصوص که خروجی هایی هوشمندانه و متفکرانه تولید نماید، امکان پذیر است. این شاخه معمولا با نام های: درک مصنوعی (Artificial Intuition)  و پندار مصنوعی (Artificial Imagination) شناخته می شود.

درابطه به اینکه هوش مصنوعی با هوش طبیعی چه فرق داد باید گفت هوشمندی انسان، نوعی هوشمندی بیولوژیك است كه با استفاده از مكانیسم‌های طبیعی ایجاد شده، و نه استفاده از عناصر و مدارهای منطقی. در برابر تمامی استدلالات فوق میتوان این نكته را مورد تأمل و پرسش قرار داد كه هوشمندی طبیعی تا بدان جایی كه ما سراغ داریم، تنها برمحمل طبیعی و با استفاده از روش های طبیعت ایجاد شده است. ماده ایجاد كننده هوش مصنوعی و طبیعی ازهم متفاوت است، زیرا در كامپیوتر ازسیلیكون استفاده میكند، در حالی كه طبیعت همه جا از كربن سود برده است. مهمتراز همه، این نكته است كه در كامپیوتر، یك واحد كاملاً پیچیده مسئولیت انجام كلیه اعمال هوشمندانه را بعهده دارد، در حالی كه طبیعت در سمت و سویی كاملاً مخالف حركت كرده است. تعداد بسیار زیادی از واحدهای كاملاً ساده (بعنوان مثال از نورون‌های شبكه عصبی) با عملكرد همزمان خود (موازی) رفتار هوشمند را سبب میشوند. بنابراین تقابل هوشمندی مصنوعی و هوشمندی طبیعی در حال حاضر امر فوق العاده پیچیده است

در پاسخ به سوال بعدی که آیا هوش مصنوعی برتر از هوش انسان است  و یا خیر باید گفت که ادراك انسان همچون دیدن و شنیدن كاملاً ضعیف ‌تر از موجودات دیگر است. علاوه بر هوش مصنوعی در برخی جنبه‌های استدلال، فراتر از توانایی‌های انسان عمل كنند. اما دانشمندی به نام آلن تورینگ تستی هوش مصنوعی را ایجاد کرد و در آن تست به نوعی از پردازش زبان طبیعی تاکید داشت برای نوشتن برنامه‌‌‌‌هایی كه قادر به chat كردن اتوماتیك باشند اما هنوز هیچ ماشینی موفق به گذراز چنین تستی نشده است به اساس این تست، نمونه كامل هوشمندی، انسان است و مهمترین مشخصه هوشمندی توانایی پردازش و درك زبان طبیعی است ولی امروزه بر روی توسعه سیستم‌های هوشمند با الهام از طبیعت (هوشمندی‌های ـ غیر از هوشمندی انسان) اكنون از زمینه‌های كاملاً پرطرفدار در هوش مصنوعی است، که پرداختن به آن از حوصلهٔ این متن خارج است .


نوشته از: مطواع کبیر  

.

 

How
You Feel
In Kabul?